Có Gì Mới Với Sao Mai Braille

SMB 20.1

Chức Năng Mới

 • Hỗ trợ kết nối với bộ đọc của Jaws và NVDA để SMB đọc nội dung cửa sổ soạn thảo. Xem thêm trong menu Công cụ -> Tùy chọn -> trang giọng đọc.
 • Hỗ trợ thêm 32 ngôn ngữ giao diện người dùng mới. Lưu ý, những chuỗi chưa được dịch sẽ hiển thị bằng tiếng Anh. Chúng tôi cần giúp đỡ từ phía người dùng dịch các chuỗi chưa được dịch.
 • Hỗ trợ xuất ra mã ascii Braille và Unicode.
 • Mặc định, bảng dịch tiếng Việt và tiếng Anh được để sẵn trong menu Công cụ -> Bảng dịch. Để add thêm bảng dịch cho những ngôn ngữ khác, vào Công cụ -> Tùy chọn -> trang Ngôn ngữ, ở danh sách bảng dịch, dùng mũi tên và nhấn khoảng trắng chọn bảng dịch muốn thêm vào và chọn nút Đồng ý để lưu.
 • Dịch nhạc nổi: cho phép chọn bản nhạc, phần nhạc cụ và chỉnh sửa thông tin cơ bản (như tựa bài, tên tác giả, thông tin bản quyền vvv) trước khi dịch sang chữ nổi. Vào Công cụ -> Thông tin bản nhạc.
 • Sử dụng thư viện LibLouis bản 3.14.
 • Khi chạy SMB, sẽ tự động kiểm tra và thông báo nếu có bản cập nhật mới từ web.
 • Chúng tôi tạo NVDA addon đơn giản để định nghĩa các lớp cho cửa sổ soạn thảo SMB. Addon này sẽ giúp NVDA đọc nội dung trong cửa sổ soạn thảo. Tải và cài NVDA addon cho SMB tại: https://www.saomaicenter.org/sites/default/files/SMSoftAutoUpdate/SMB_NVDAAddon.zip

 

SMB 20.0

Chức Năng Mới

 • Hỗ trợ đọc văn bản và giao diện với giọng đọc theo chuẩn SAPI-5. Vào menu Công Cụ ->  Tùy Chọn và tìm đến tab Giọng đọc.
 • Chuyển dịch sang nhạc chữ nổi, hỗ trợ định dạng MusicXML. Ở cửa sổ văn bản in, lên menu Chèn, chọn Music XML. Xem thêm những thiết lập dịch nhạc nổi trong tab Music XML của hộp thoại Tùy Chọn.
 • Hỗ trợ soạn thảo chữ nổi có định dạng.

 

Thay Đổi

 • Sử dụng thư viện soạn thảo có định dạng mới, có giao diện thân quen như Microsoft Word hơn.
 • Sắp xếp lại hộp thoại Tùy Chọn thành nhiều trang và thêm những trang mới bao gồm thiết lập cho dịch nhạc nổi và giọng đọc. Tìm trong menu Công Cụ -> Tùy Chọn.
 • Thêm hộp thoại thông tin bản nhạc trong menu Công Cụ. Sau khi insert sheet nhạc, có thể mở hộp thoại thông tin bản nhạc, chỉnh sửa những thông tin cơ bản và lưu lại trước khi dịch sang chữ nổi.
 • Không cần đăng ký sử dụng sau 30 ngày. Phần mềm hoàn toàn miễn phí cho mọi người dùng.

 

Vấn Đề Hiện Tại

 • Cửa sổ soạn thảo không đọc được với trình đọc màn hình do SMB dùng bộ thư viện soạn thảo mới. Tạm thời, người dùng khiếm thị nên bậc chế độ đọc văn bản trong tab Giọng Đọc trong hộp thoại Tùy Chọn.
 • Hiện chỉ hỗ trợ dịch các biểu thức Toán và bản nhạc sang chữ nổi với những quy tắc cơ bản. Chúng tôi cần thêm sự hỗ trợ, góp ý và cộng tác từ người dùng, chuyên gia và tổ chức.

 

 

Chia sẻ bài này qua: