DDLinux tiếng Việt

Trung tâm Sao Mai dành tặng Trẻ em Việt Nam

Trong dự án hai năm (2014-2016), chúng tôi đã biên dịch và phân phối một phần mềm miễn phí cho trẻ em sáng mắt với tên gọi DoudouLinux. Phần mềm tự chạy từ một USB hoặc DVD.

Các trường học và trung tâm bảo trợ trẻ em có thể liên hệ với chúng tôi để nhận một USB sao chép phần mềm này.

 

Các em nhỏ sử dụng DoudouLinux tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Long Hải
Các em nhỏ sử dụng DoudouLinux

tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Long Hải

 

Một số hình ảnh liên quan đến dự án được đăng tải trong Thư viện ảnh.

Vui lòng tham khảo các bài viết bên dưới để biết thêm chi tiết.

 

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin