Thông Báo Phát Hành Sao Mai Braille (SMB) 23.8

Chúng tôi rất vui chính thức phát hành phiên bản Sao Mai Braille (SMB) 23.8, một phần mềm miễn phí và hiệu quả trong việc chuyển đổi văn bản, biểu thức toán và âm nhạc sang chữ nổi.

Một số điểm nổi bậc trong bản phát hành này bao gồm: giữ nguyên kiểu văn bản khi chuyển qua chữ nổi, cho phép áp kiểu khi ở văn bản chữ nổi, viết lại các hàm dịch chữ nổi sang .SMB và .BRF, thêm bảng dịch Braille cho ngôn ngữ Mã Lai và Đức, hỗ trợ dịch Toán sang chữ nổi tiếng Việt, đọc biểu thức Toán bằng tiếng Tây Ban Nha, cập nhật lên thư viện dịch nhạc nổi SM Music Braille 23.7 với nhiều tính năng và cải thiện mới.

Tải về từ trang chính của Sao Mai Braille.

Thông tin chi tiết về bản phát hành 23.8:

Chức Năng Tổng Thể Của SMB

 • Áp kiểu ở cả bản chữ in và chữ nổi: nhấn Ctrl+Shift+s. Nghe trình đọc màn hình đọc thông tin kiểu: nhấn F4.

 • Cũng như ởn bản in, ở bản chữ nổi, nhấn Ctrl+Shift+o để áp dạng danh sách thứ tự, và Ctrl+Shift+u để áp danh sách không thứ tự.

  Nhấn Ctrl+Shift+. tăng thụt lề/tăng cấp danh sách, hoặc Ctrl+Shift+, để giảm lề/giảm cấp danh sách.

 • Vị trí con trỏ bên văn bản in sẽ giữ ở chính xác vị trí khi chuyển qua bản chữ nổi.

 • Dịch qua chữ nổi đúng đối với các bảng dữ liệu có những ô được trộn hoặc tách.

 • Thêm vào bảng dịch chữ nổi cho ngôn ngữ Mã Lai tắt cấp 2, bảng tiếng Đức cấp 0 viết đủ có báo hoa và cấp 1 viết tắt một phần có báo hoa.

 • Cập nhật bảng dịch ký hiệu âm nhạc tiếng Anh: dùng bảng định nghĩa ký tự của tiếng Anh UEB và những chữ cái tiếng Đức + Pháp + Ý thường dùng trong âm nhạc. Bảng này dùng để dịch các chỉ dẫn âm nhạc bằng văn bản và ghi các ký hiệu hợp âm.

 • Đưa các nút quản lý hồ sơ cấu hình nhạc sang trang “Hồ sơ” mới thuộc trang “Nhạc nổi” trong hộp thoại “Tùy chọn”. Tạo sẵn 32 hồ sơ cấu hình thường dùng cho việc dịch nhạc chữ nổi.

 • Cải thiện hộp thoại quản lý thông tin bản nhạc: liệt kê các khuông nhạc cho phép tùy chỉnh tên và hướng ghi quãng + bè, và có thể dùng các phím tắtchép/cắt/dán ở các ô nhập chữ nổi bằng 6 phím.

 • Cập nhật lên thư viện MathCAT bản 0.3.1, hỗ trợ dịch cơ bản Toán sang chữ nổi tiếng Việt, thêm tiếng Tây Ban Nha cho phần đọc biểu thức, và nhiều cải thiện khác cho quy tắc đọc đặc biệt cho tiếng Anh.

 • Trình đọc màn hình báo số trang khi con trỏ chuyển đến trang khác.

 • Menu ngôn ngữ giao diện chỉ hiện các ngôn ngữ được chọn từ mục “Ngôn ngữ UI” trong hộp thoại “Tùy chọn”.

 • Sửa lỗi: không dịch biểu thức toán và văn bản mô tả hình sang chữ nổi, nhấn ctrl+f4 đóng BRF view bị mất thanh menu.

Chức Năng Thư Viện Dịch Nhạc SM Music Braille 23.7

Chức năng mới

SMB được cập nhật lên thư viện dịch nhạc mới nhất với những thông tin chi tiết như sau.

 • Hỗ trợ loại nhịp senza (không có nhịp điệu).

 • Báo chấm 5 định hướng khi có tổng từ 7 khoảng trắng giữa 2 ô nhịp trở lên.

 • Dời hairpin về cùng bè nếu khớp duration. Nếu không sẽ ghi đúng ở bè ghi trên bản nhạc in.

 • Sau số đánh ô nhịp sẽ luôn có một khoảng trắng phân cách với ô ghi nốt.

 • Luôn báo bậc sau dấu báo lặp một đoạn ở bậc khác.

 • Báo chấm 3 phân cách sau số báo đoạn nếu ô theo sau là chấm 1, 2 hoặc 3.

 • Chọn hướng ghi quãng và bè. “Tự động” sẽ ghi theo định nghĩa trong tập tin “Instruments.xml”. “Lên” ghi mọi quãng và bè theo hướng từ thấp lên cao. “Xuống” ghi theo hướng từ cao xuống thấp.

 • Thêm tùy chọn xét thứ tự bè theo độ cao hoặc theo số đánh của bè.

 • Thêm tùy chọn báo lại dấu hóa ở nốt được nối đứng đầu đoạn.

 • Hỗ trợ dịch các nốt ghi ở bậc rất thấp hoặc cao (nằm ngoài phạm vi bậc 0-8).

Các cải thiện

 • Xử lý nhiều lặng nghỉ ô nhịp liên tục.

 • Các chế độ kẹp và báo stem.

 • Cập nhật danh sách ký hiệu.

 • Xử lý văn bản thuộc loại tempo và hệ thống, đặc biệt khi xuất hiện thông tin đánh nhịp, dấu hóa và chỉ nhịp.

 • Di dời các direction.

 • Lặp lại khi có tremolo.

 • Báo dấu hóa có dấu bình báo hủy.

 • Tùy chọn báo dấu hóa có và không có dấu bình để hủy.

 • Tối ưu số ký tự trên dòng để bẻ dòng nhạc cho khớp duration.

 • Báo nhân đôi cho liên, đặc biệt khi có lặp lại liên trong đoạn nhân đôi.

 • Báo số trang và dòng của bản in sau dấu vạch nhịp kép hay đầu movement mới.

 • Đánh số ô nhịp cho ô lẻ giữa bài và ô đánh số trang có số và chữ.

 • Không báo lặp ô nhịp khi ô hiện tại chỉ có một bè trong khi ô gốc có nhiều bè.

 • Báo dấu stem cho đoạn duration trống khi có nhiều direction cùng di dời và nằm trong đoạn duration của nốt/lặng.

 • Nhiều nốt đơn lẻ ở những bè khác nhau cùng nối qua một hợp âm nằm trên một bè.

 • Nhiều nội dung ghi cùng với sắc thái trong một chỉ dẫn.

Sửa lỗi

 • Tự thêm lặng sai, đặc biệt trong những bản nhạc xuất ra bằng tiện ích DOLET của Sibelius.

 • Không báo lặp khi đoạn gốc có dấu hóa hoặc vạch nhịp kép.

 • Nhân đôi các dấu sắc thái của hợp âm.

 • Không nhóm nốt và báo lặp trong một số trường hợp khi dịch với chế độ giàn nhạc.

 • Bẻ dòng ở chế độ dịch giàn nhạc.

 • Báo sai thứ tự dấu nối và luyến ở sau dấu báo lặp.

 • Không báo đúng tên viết tắt nhạc cụ khi thay đổi qua nhạc cụ mới.

 • Không xác định được là nối thông thường khi ô nhịp lẻ nối qua hơn hai ô nhịp sau đó.

Thẻ

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin
Image tin bài
Thông báo phát hành