Bản Phát Hành SMB 23.6

Chúng tôi rất vui xin thông báo phát hành phiên bản Sao Mai Braille (SMB) 23.6. SMB là phần mềm miễn phí và thân thiện, hỗ trợ soạn thảo có định dạng và chuyển dịch chữ nổi cho văn bản, hình ảnh, toán và nhạc.

Điểm nổi bật trong phiên bản này bao gồm: công cụ quản lý dàn trang và máy in chữ nổi, chọn kiểu bảng chữ nổi cho nhiều bảng khác nhau trong cùng một tài liệu, sửa các lỗi quan trọng và cải thiện nhiều tính năng khác.

Thông tin chi tiết về những tính năng trong bản phát hành này là:

 • Đã cập nhật thư viện dịch nhạc SM Music Braille lên phiên bản 23.06. Cải thiện và sửa lỗi:

  • Tùy chọn báo lại hóa biểu trong nhạc nổi.

  • Thứ tự ghi khi nốt có nhiều ngón đánh.

  • Không áp dụng lặp lại khi đoạn lặp có báo ngón đánh nhưng đoạn gốc thì không.

  • Báo dấu luyến hội tụ cho luyến thường.

  • Báo các thành phần thuộc nốt quãng ra trước hoặc sau hợp âm, như dấu rải, lấy hơi, dấu nghỉ vvv.

  • Kẹp một phần ô nhịp trong một số bản nhạc MusicXML được xuất ra bằng tiện ích Dolet của phần mềm viết nhạc Sibelius.

  • Việc gom nhiều lặng nghỉ ô nhịp đã được tách khỏi điều kiện báo lặp dạng đếm lùi và đánh số.

 • Công cụ mới để quản lý dàn trang và cài đặt máy in chữ nổi. Hỗ trợ các hãng Braillo, Index Braille, Nippon Telesoft, Viewplus và các mẫu in theo chuẩn Generic.

  Để cấu hình, vào menu Công Cụ, chọn Máy In Chữ nổi.

  Thiết lập số ký tự trên dòng (CPL) và số dòng trên trang (LPP) đã được chuyển từ trang Chung sang trang Máy In Chữ Nổi trong hộp thoại Tùy Chọn.

 • Cho phép thiết lập hướng văn bản từ phải qua trái.

  Vào menu Định Dạng, chọn "Hướng chữ phải sang trái". Nếu bỏ chọn (mặc định), sẽ là hướng từ trái sang phải.

 • Hỗ trợ áp dụng dịch kiểu bảng dữ liệu chữ nổi cho nhiều bảng khác nhau trong cùng một tài liệu.

  Để áp dụng: di chuyển vào một bảng, mở menu Bảng, chọn một loại bảng từ menu con "Dịch bảng theo kiểu".

 • Sửa các lỗi:

  • Ngắt trang chữ nổi khi có header hoặc footer.

  • Căn chỉnh trái, phải, hoặc giữa cho số trang trong header hoặc footer.

  • Dòng trắng sau header hoặc trước footer khi dịch sang chữ nổi.

  • Đánh số trang chữ nổi khi tài liệu có nhiều loại dữ liệu khác được chèn cùng với văn bản.

  • Con trỏ sẽ được tự động chuyển đến nút "Cài bản cập nhật" khi hoàn tất tải bản phát hành mới trong hộp thoại "Kiểm tra cập nhật".

  • Đưa phần Bảng Mục Lục từ menu Công Cụ sang menu Chèn.

Thẻ

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin
Image tin bài
Hộp thoại cài đặt máy in chữ nổi