Có gì mới ở phiên bản Sao Mai Braille 22.9.15

Chúng tôi rất vui thông báo chính thức phát hành phiên bản 22.9.15 phần mềm Sao Mai Braille (SMB) với rất nhiều cải thiện và tính năng mới, đặc biệt là công cụ dịch nhạc nổi và chức năng soạn thảo, đọc và dịch chữ nổi biểu thức Toán.

Sau đây là những điểm nổi bậc trong bản phát hành 22.9 này, và được liệt kê thành hai phần là chức năng tổng thể của SMB và chức năng của công cụ dịch nhạc nổi.

Chức năng tổng thể của SMB

Đã hỗ trợ những điểm nổi bậc sau:

 • Chèn số dòng trắng vào sau phần header hoặc trước phần footer.
 • Hỗ trợ hướng ghi văn bản từ phải sang trái. Định nghĩa “BidiMode=2” trong file ngôn ngữ giao diện để thiết lập từ phải sang trái. Và “BidiMode=1” cho hướng mặc định từ trái sang phải.
 • Hỗ trợ quy tắc kiểu dáng mới là keep with next, keep together, và avoid widow lines. Có thể tìm thấy quy tắc kiểu này trong trang nâng cao (Advanced) của hộp thoại Đoạn (Paragraph, ctrl+shift+p).
 • Lưu ra tập tin PDF có tự động tạo bảng mục lục.
 • Toán: cùng với công cụ nhạc, phần hỗ trợ Toán là chức năng chính trong bản phát hành này, bao gồm:
  • Cải thiện khả năng tiếp cận cửa sổ chèn biểu thức. Nhấn alt+f9 hoặc vào menu Insert chọn Equation để mở cửa sổ chèn biểu thức. Sau khi chèn biểu thức vào tài liệu, chuyển focus đến và nhấn alt+enter mở cửa sổ chỉnh sửa.
  • Chức năng nhập và xuất biểu thức ra mã LaTeX hoặc MathML có thể tìm thấy trong cửa sổ chèn biểu thức Toán.
  • Từ bản SMB 22.9, hỗ trợ đọc biểu thức Toán và dịch ra chữ nổi chuẩn Nemeth và UEB. Ở văn bản in, nhấn shift+F5 để bậc chế độ duyệt biểu thức với các phím mũi tên (có thể kết hợp với phím ctrl, shift). Xem thêm các thiết lập trong hộp thoại Tùy chọn -> menu Công cụ cho phần biểu thức.
 • Mặc định, NVDA hoặc Jaws sẽ đọc lên nội dung mô tả hình hoặc biểu thức Toán khi di chuyển trong văn bản. Nếu không, vào hộp thoại Tùy chọn -> menu Công cụ, trang Chung và chọn mục Đọc nội dung: hình, biểu thức...
 • Sử dụng thư viện LibLouis 3.23.
 • Đã có thêm bản SMB 64-bit. Bản cài đặt mới sẽ tự động kiểm tra và cài đặt các tập tin chương trình cho Windows 32-bit hoặc 64-bit.

 

Công cụ dịch nhạc chữ nổi

Có tổng cộng 19 tùy chọn mới được thêm vào cho công cụ chuyển dịch nhạc nổi (4 trong trang định dạng, 8 trang chuyển dịch và 7 ở trang mới là nhạc cụ). Sau đây là những tính năng mới và cải thiện chính liên quan đến những tùy chọn mới được thêm vào:

 • Chấm 56-14 sử dụng cho nốt có luyến bắt đầu và kết thúc cùng lúc.
 • Hỗ trợ những dạng tuplet phức tạp như có điểm bắt đầu nhưng không kết thúc và ngược lại. Hỗ trợ dịch các loại liên phức tạp này ở dạng nhiều cấp con.
 • Cải thiện thuật toán tính duration cho các tuplet đặc biệt.
 • Các lặng ẩn nhỏ được kết hợp thành lặng có giá trị lớn hơn.
 • Tùy chọn áp dụng kẹp một phần khi toàn bộ liên nằm chọn trong phần kẹp.
 • Hỗ trợ dịch loại nhạc cụ là bộ gõ.
 • Hỗ trợ dịch kiểu bè trầm.
 • Dịch sơ đồ accordion.
 • Hỗ trợ dịch sơ đồ bàn đạp harp.
 • Quản lý tùy chọn dịch các chỉ dẫn chuyển đổi octave.
 • Chuyển các dấu chỉ dẫn “+” thành kỹ thuật tương ứng cho nhạc cụ bộ hơi và bộ dây. Chuyển chỉ dẫn văn bản “PIMA” thành ngón gảy tương ứng cho nhạc cụ dây gảy. Tùy chọn chuyển dịch đúng octave khi chơi hoặc như bản in cho nhạc cụ dây gảy.
 • Xử lý khi đoạn nghỉ nhiều lặng.
 • Hỗ trợ báo lặp theo phương pháp đếm ngược và phương pháp đánh số thứ tự ô nhịp.
 • Hỗ trợ xử lý và dịch trường hợp vừa báo lặp và nhân đôi.
 • Tùy chọn xét báo lặp trùng ở mội staff, hoặc xét riêng ở từng staff.
 • Kiểm tra những điều kiện không cần báo lặp khi không tiết kiệm được nhiều ô Braille.
 • Cải thiện thuật toán bẻ đoạn và hỗ trợ tùy chọn báo lặp xuyên đoạn hay không.
 • Các điều kiện bẻ sang đoạn mới đã hoạt động khớp với những tùy chọn báo lặp mới.
 • Hỗ trợ báo các trường hợp lặp có luyến và nối xuất hiện ở những vị trí khác nhau trong đoạn gốc và đoạn lặp.
 • Hỗ trợ xét báo lặp cho đoạn có chứa lời, gam, và ngón gảy ở đoạn gốc hoặc đoạn lặp.
 • Không cho phép báo lặp xuyên movement.
 • Khi chọn phương pháp định dạng là dòng-trên-dòng hoặc đoạn-theo-đoạn, thì chọn kiểu đánh số ô nhịp là auto sẽ được xét bẻ đoạn theo kiểu ô nhịp trên ô nhịp cho dạng dòng-trên-dòng; và theo bản in cho dạng đoạn-theo-đoạn.
 • Bậc/tắt đánh số trang in.
 • Bậc/tắt đánh số dòng in.
 • Bậc/tắt báo dấu hóa được hủy về dấu bình trước khi báo dấu hóa thay đổi.
 • Và rất nhiều tính năng mới và lỗi đã được sửa khác.

 

 

Thẻ

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin
Image tin bài
Tài liệu toán soạn thảo bằng SMB