Giới Thiệu

Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai (SMCB) được thành lập vào năm 2001, là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở hoạt động tạiViệt Nam.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi thực hiện các hoạt động chính: nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ trợ giúp trong giáo dục, việc làm và sinh hoạt hằng ngày nhằm tăng năng lực của người mù để họ tham gia hòa nhập vào cuộc sống một cách đầy đủ và bình đẳng.

Chúng tôi cung cấp sản phẩm trợ giúp, nguồn tài liệu tiếp cận, đào tạo công nghệ. Chúng tôi cũng thực hiện hoạt động hướng nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm.

Một Số Thành Quả Nổi Bậc

  • Hỗ trợ thành lập 26 phòng máy tính tại các tổ chức người mù địa phương trên 23 tỉnh thành trong cả nước. Đã đào tạo hơn 400 kỹ thuật viên, giáo viên công nghệ; và hơn 3.500 học viên khiếm thị.

  • Chúng tôi không chỉ kết nối phối hợp làm việc với tổ chức trong nước, mà còn với những tổ chức quốc tế . Đã thực hiện một số hoạt động như: Năm 2007, chúng tôi mở lớp tập huấn nâng cao cho 9 giảng viên đến từ Mã Lai, Nam Dương, Phi Luật Tân, Thái Lan; Năm 2013, đào tạo 12 giáo viên tin học nguồn cho Miến Điện; Năm 2016-2018, phát triển phần mềm bộ đọc tiếng Miến Điện chạy trên nền Android và Windows.

  • Hầu hết những sản phẩm của chúng tôi như bộ đọc tiếng Việt Sao Mai VNVoice, sách tư liệu, giáo trình tin học đã và đang là nguồn tài liệu và công cụ chính được cá nhân cũng như tổ chức trong nước sử dụng rộng rãi.

  • Thư viện sách tiếp cận trực tuyến với khoảng 10.000 đầu sách các loại, chủ yếu là các sách giáo dục.

  • Với dự án hỗ trợ sinh viên khiếm thị sau phổ thông, đã đóng góp vào việc cải thiện cơ hội theo học các chương trình giáo dục sau phổ thông bằng cách giải quyết một số thách thức như môi trường thân thiện của các đại học, thái độ/nhận thức của giảng viên/nhân viên và sinh viên sáng mắt, tài liệu tiếp cận, công cụ trợ giúp học tập, học bổng, kỹ năng mềm, hướng nghiệp vvv.

  • Từ năm 2014-2016, đã giới thiệu thành công cho 229 người khiếm thị làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

  • Những phần mềm do chúng tôi phát triển gần đây như Sao Mai Braille, SM Music Braille, SM Music Reader, không chỉ được đánh giá cao và sử dụng trong nước, mà còn có số lượng lớn người dùng đến từ nhiều nước khác trên thế giới.

Hãy xem video 14 phút tóm lược các hoạt động và thành quả được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Sao Mai (2001-2016).

Nếu không thể bấm xem video trên, vui lòng mở liên kết Youtube trực tiếp tại: https://youtu.be/V7gge23NEKY

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin

Cơ Cấu Tổ Chức