Sao Mai Braille bản 22.10.1

Bản phát hành này có một số cải thiện cho cửa sổ chèn biểu thức Toán, ký xác thực mã phần mềm, và sửa lỗi dịch bảng và kiểu danh sách. Sau đây là chi tiết:

  • File chương trình SMB.exe và bản cài đặt được ký xác thực phát hành bởi công ty TNHH Anh Trúc, một CTY kinh doanh nhằm tạo nguồn thu hỗ trợ các hoạt động miễn phí của Sao Mai. Việc ký xác thực này giúp máy tính sẽ hạn chế cảnh báo an toàn khi tải và cài đặt phần mềm.
  • Thêm tùy chọn liệt kê tất cả các tập tin được hỗ trợ trong hộp thoại mở tập tin.
  • Cập nhật ngôn ngữ giao diện tiếng Nga.
  • Toán: cho phép tìm biểu thức bằng cách nhập tên; thêm danh mục yêu thích gồm các mẫu biểu thức thường dùng; và sắp xếp lại giao diện của cửa sổ cho tiện di chuyển hơn.
  • Sửa lỗi: ngưng dịch khi gặp bảng biểu; canh lề sai khi dịch đoạn nhiều dòng thuộc kiểu danh sách.

Tải SMB về từ trang chính tại đây.

 

Thẻ

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin
Image tin bài
Cửa sổ tìm biểu thức Toán bằng tên