Sao Mai Graphics (SMG) - Phần Mềm Chỉnh Sửa Hình

Banner SM Graphics

Sao Mai Graphics (SMG) là phần mềm vẽ và chỉnh sửa hình miễn phí. SMG được tạo ra nhằm giúp quá trình chuyển đổi hình nổi nhanh chóng và tiện lợi hơn. Người dùng trình đọc màn hình hoàn toàn có thể dùng bàn phím để vẽ và chỉnh sửa hình.

SMG được tích hợp sẵn vào phần mềm soạn thảo và chuyển dịch chữ nổi Sao Mai Braille, hoặc cũng có thể tải về và chạy như một ứng dụng độc lập.

Chúng tôi chân thành cám ơn ON-NET (Overbrook-Nippon Network on Educational Technology) đã tài trợ phát triển công cụ SMG (2023).

Điền vào biểu mẫu sau để tải bản SMG chạy độc lập.

Indicates required field
A direct download link will be also sent to this email address. 
Quốc gia

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin