Bừng Sáng - Một Thư Viện Phần Mềm Dịch Nhạc Chữ Nổi Chuyên Nghiệp

Bừng Sáng là một thư viện phần mềm, dùng để dịch nhạc chữ nổi, cho ra kết quả chính xác cao và định dạng chuẩn

Thư viện Bừng Sáng hiện được sử dụng tại trang dịch nhạc chữ nổi trực tuyến và trong phần mềm Sao Mai Braille.

Thư viện Bừng Sáng hỗ trợ kết nối hơn một trăm API cho nhiều tùy chọn dịch nhạc chữ nổi.

 

Chúng tôi sẽ làm việc với quý vị để đảm bảo việc tích hợp thành công thư viện trên nền tảng phần mềm do quý vị yêu cầu.

Chúng tôi cần kinh phí để duy trì, cải thiện và phát triển tính năng mới cho thư viện.

Chúng tôi mong được hợp tác với quý vị trong những dự án giúp người khiếm thị tiếp cận mảng âm nhạc tốt hơn. Những đóng góp và hợp tác của quý vị sẽ là nguồn lực quý báu cho chúng tôi.

Hãy liên hệ với chúng tôi để cùng trao đổi thêm. Email: info@saomaicenter.org

 

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin