Tài Liệu

Trên trang này, quý vị sẽ tìm thấy liên kết đến các tài liệu do chúng tôi tại Sao Mai, tự biên soạn hoặc chuyển ngữ. Tất cả tài liệu được chia sẻ miễn phí. Khi sử dụng lại, vui lòng ghi rõ nguồn từ "Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai".

Các tài liệu có thể sao chép, in ấn và phân phối chỉ phục vụ cho mục đích phi thương mại, không được phép thay đổi hay chỉnh sửa. Mọi yêu cầu hay ý kiến đóng góp, vui lòng email cho chúng tôi tại: support@saomaicenter.org

Sách Phát Hành

Các sách do Sao Mai viết, biên soạn hoặc cộng tác.

 

Sách Chuyển Ngữ

Chủ yếu là các tài liệu được chuyển ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt.

 

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin