Chính sách về quyền riêng tư

Chúng tôi là Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai, luôn tôn trọng quyền riêng tư của quý vị. Văn bản chính sách riêng tư này sẽ mô tả cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin được lưu lại từ quý vị, là người dùng những dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi.
Bằng cách sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào của chúng tôi, quý vị đồng ý rằng thông tin cá nhân của quý vị sẽ được quản lý như mô tả trong văn bản Chính sách này.

Thông tin chúng tôi thu thập trực tiếp từ quý vị

Chúng tôi thu thập thông tin trực tiếp từ quý vị và từ các đối tác của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các kênh sau để thu thập thông tin của quý vị:

  • Trên các trang web của chúng tôi tại https://saomaicenter.org: khi quý vị đăng ký trương mục người dùng, điền biểu mẫu (để tải phần mềm, đăng ký khóa học, đăng ký tham gia sự kiện v.v.) hoặc bằng bất kỳ cách nào, nhưng luôn có sự xác nhận của quý vị.
  • Thông qua các hệ thống quản lý sự kiện: khi quý vị đăng ký tham dự hội thảo trực tuyến như qua Zoom, trang fan Facebook của chúng tôi vvv.
  • Thông tin quý vị cung cấp cho nhân viên chúng tôi khi liên hệ qua thư điện tử hoặc điện thoại.

Chúng tôi không bao giờ trực tiếp thu thập hoặc lưu bất kỳ thông tin nhạy cảm nào từ quý vị, như thẻ tín dụng, số an sinh xã hội/số căn cước v.v. Đối với những khoản thu từ hoạt động quyên tặng hoặc đặt hàng dịch vụ/sản phẩm, chúng tôi sử dụng dịch vụ chuyển tiền của bên thứ ba có độ an toàn và uy tín cao, như PayPal. Chúng tôi luôn thông báo rõ thông tin về các dịch vụ chuyển khoản bên thứ ba mà chúng tôi sử dụng khi tiến hành giao dịch.
Các phần mềm cài đặt của chúng tôi, bao gồm "Sao Mai Braille", "SM Music Reader", "Sao Mai VNVoice", "Sao Mai Typing Tutor", không tự động thu thập bất kỳ thông tin nào từ thiết bị của quý vị, mà không có sự đồng ý của quý vị.
Thông tin chúng tôi thu thập từ quý vị, bao gồm: tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ bưu điện, tổ chức, chức vụ.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị

  • Để cung cấp dịch vụ và sản phẩm, liên hệ hỗ trợ, và để phản hồi các yêu cầu của quý vị.
  • Cho mục đích cập nhật thông tin, khảo sát, tiếp thị và quảng bá các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi đến quý vị. Ví dụ: chúng tôi sử dụng địa chỉ email của quý vị, để gửi bản tin về các dịch vụ/sản phẩm hoặc thông tin mà chúng tôi nghĩ quý vị có thể quan tâm.

 

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin