Vui lòng điền vào biểu mẫu liên hệ sau đây và gửi cho chúng tôi! Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên hệ nhanh qua các kênh sau:

Địa chỉ: 52/22 Huỳnh Thiện Lộc, Hòa Thạnh, Tân Phú, HCM, Việt Nam.
Điện thoại: (+84) +028) 73024488.
Email: info@saomaicenter.org

Hoặc trò chuyện qua FB Messenger: m.me/saomaifortheblind