Cơ Cấu Tổ Chức và Thông Tin Nhân Viên

Ban Cố Vấn

Đồng Sáng Lập Trung Tâm Sao Mai kiêm cố vấn
Cố Vấn Sao Mai - Luật Gia/PCT Hội Cứu Trợ Trẻ Em Khuyết Tật HCM

Ban Điều Hành

Giám Đốc Điều Hành
Phó Giám Đốc / Trưởng phòng kỹ thuật
Phó Giám đốc/Trưởng phòng hướng nghiệp

Ban Chuyên Môn

Kỹ sư phần mềm cao cấp
Trưởng nhóm chương trình Sống Tự Lập
Trưởng phòng sản phẩm và dịch vụ
Chuyên Viên Công Nghệ Trợ Giúp
Trợ Lý Điều Phối Dự Án
Trưởng nhóm sản xuất tài liệu tiếp cận
Trưởng nhóm truyền thông
Kỹ sư phần mềm cao cấp
Chuyên Viên Công Nghệ Trợ Giúp
Dịch thuật Anh/Việt