Phát Hành Bản Sao Mai Braille SMB 23.4

Chúng tôi rất vui thông báo phát hành phiên bản 23.4 của Sao Mai Braille (SMB), một phần mềm miễn phí và thân thiện, hỗ trợ soạn thảo có định dạng và chuyển dịch chữ nổi cho nội dung văn bản, hình ảnh, toán và nhạc.

Có 2 tính năng mới nổi bậc trong phiên bản này là tạo mục lục và chuyển dịch các kiểu bảng dữ liệu khác nhau sang chữ nổi. Tất cả các thư viện dịch văn bản, dịch toán và nhạc đều được nâng cấp lên phiên bản mới nhất. Ngoài ra, còn có nhiều cải thiện và sửa lỗi đáng chú ý khác được đề cập trong phần mô tả chi tiết ở sau.

Người dùng NVDA và Jaws nên cập nhật phần add-on/script để tương thích với NVDA mới nhất, cũng như có thêm một số tính năng mới của Jaws khi làm việc với SMB. Vào menu Công cụ, chọn Tiện ích và cài đặt.

Chi tiết về bản phát hành này bao gồm:

 • Mục lục: cột đề mục và cột đánh số trang được canh chỉnh khớp vị trí ô theo chiều đứng. Thêm nhiều thiết lập tùy chỉnh: vào menu Công cụ, Tùy chọn, ở trang Kiểu, chọn Mục lục.

  Để quản lý mục lục, vào menu Công cụ, chọn Mục lục để tạo, cập nhật hoặc xóa mục lục.

 • Phần dịch bảng dữ liệu sang chữ nổi được viết lại hoàn toàn, hỗ trợ 3 loại bảng dữ liệu là 1) Dòng trên đoạn, 2) Ô trên đoạn, 3) Theo cột.Mỗi loại có những thiết lập tùy chỉnh, nên rất linh hoạt để áp dụng dịch cho nhiều dạng bảng dữ liệu khác nhau. Xem các thiết lập cho bảng dữ liệu: vào menu Công cụ, Tùy chọn, Kiểu, và chọn Bảng.

 • Jaws và NVDA đọc tốt hơn khi làm việc với bảng. Cập nhật nhiều phím lệnh di chuyển và chọn mới. Xem tài liệu hướng dẫn sử dụng để biết thêm chi tiết.

 • Cập nhật thư viện LibLouis bản 3.25. Hỗ trợ thêm bảng dịch ngôn ngữ mới là Lào , và nhiều cập nhật cho các bảng ngôn ngữ khác, bao gồm: tiếng Việt, Bung-ga-ri, Hung-ga-ri, và Na-uy.

 • Thêm mã hiển thị Braille mới là Bắc Mỹ (chữ thường) khi chọn Mã hóa đầu ra là “Ascii”. Kiểu hiển thị mã giống như lựa chọn Bắc Mỹ hiện nay, nhưng các ký tự Braille đều được loại bỏ chấm 7.

 • Cập nhật thư viện chuyển dịch và đọc toán MathCAT 0.2.1. Cải thiện nhiều cho phần đọc biểu thức ở tiếng Việt, và thêm ngôn ngữ đọc mới là tiếng Nam Dương.

 • Thêm thiết lập tùy chỉnh mới cho Toán và phân thành 3 trang con là Chữ nổi, Di chuyển, và Đọc. Vào menu Công cụ, Tùy chọn, Công thức Toán.

 • Dành cho người dùng Jaws: bảng chữ nổi máy tính sẽ được tự động hoạt động khi con trỏ nằm ở cửa sổ Braille. Nhấn insert+shift+ctrl+b để nghe thông tin, nhấn nhanh 2 lần để bậc/tắt tự động dùng bảng Braille máy tính hoặc bảng Braille mặc định của ứng dụng. Nhấn số 5 bàn phím số để nghe ký tự hiện tại và đọc số chấm nổi của ký tự đó khi focus ở bên cửa sổ Braille có mã ascii. Nhấn insert+shift+ctrl+s để nghe thông tin, nhanh 2 lần để bậc/tắt đọc chấm nổi khi đọc ký tự hiện tại.

 • Những cải thiện khác: chuyển đổi giữa mã chữ nổi ascii và unicode; mở rộng danh sách hiển thị tên bảng chữ nổi; bổ sung ký hiệu hoa mỹ âm nhạc soft-accent vào bảng sắp xếp thứ tự ký hiệu âm nhạc; nhãn các điều khiển danh sách đã đọc được với Jaws.

 • Sửa lỗi: báo lặp lại sai trong nhạc khi nốt đầu đoạn gốc và lặp khác dấu hóa; không cho lưu hồ sơ cấu hình nhạc; lỗi chính tả tên ngôn ngữ; tên một số hộp thoại không hiện đúng ở ngôn ngữ giao diện được chọn; canh lề sai với kiểu danh sách thứ tự và không thứ tự khi dịch sang Braille; bản nhạc ở đầu văn bản bị đưa qua trang Braille thứ 2.

Thẻ

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin
Image tin bài
Một bảng dữ liệu chữ nổi được dịch với kiểu trình bày theo cột