SM Braille Viewer

Banner SM Braille Viewer

 

SM Braille Viewer là ứng dụng trên Android, quản lý việc chuyển dịch, kết nối và hiển thị kết quả ra màn hình chữ nổi.

Ứng dụng hỗ trợ dịch nội dung văn bản chia sẻ, mở dịch các loại tập tin phổ biến (TXT, RTF, DOCX, HTML, PDF, EPUB, BRF, BRL). Lưu ý, đối với dạng tập tin BRF và BRL, vì đã là tập tin được chuyển dịch sẵn, nên ứng dụng chỉ thực hiện việc hiển thị trên màn hình chữ nổi. Hơn nữa, SM Braille Viewer hoạt động như một ứng dụng nền, cho phép ứng dụng khác gửi yêu cầu chuyển dịch và hiển thị kết quả.

Hướng Dẫn Cho Người Dùng

Sau đây là các bước kết nối thiết bị, chuyển dịch nội dung chia sẻ, mở tập tin và nhận yêu cầu từ ứng dụng đọc nhạc SM Music Reader.

SM Braille Viewer quản lý việc chuyển dịch và kết nối màn hình nổi giống như Google Brailleback, nhưng hoạt động đọc lập với trình đọc màn hình như Talkback.

Kết Nối Màn Hình Nổi

 • Chạy SM Braille Viewer.
 • Kết nối màn hình nổi với thiết bị Android (xem hướng dẫn cho màn hình nổi). SM Braille Viewer sẽ tự động nhận biết và kết nối với màn hình nổi. Có thể lên màn hình thông báo, chọn SM Braille Viewer và xem trạng thái kết nối thiết bị ở màn hình chính của ứng dụng.

Tùy Chọn

Hiện ứng dụng hỗ trợ một số tùy chọn cơ bản sau:

 • Bảng dịch chữ nổi: chọn bảng dịch chữ nổi của ngôn ngữ để ứng dụng dịch nội dung văn bản chia sẻ và từ tập tin được mở.
 • Luôn bậc SM Braille Viewer agent: bậc/tắt chế độ chạy nền.
 • Bậc tự xuống dòng: bậc/tắt chế độ tự động xuống dòng dựa theo loại màn hình chữ nổi.

Sử Dụng SM Braille Viewer

Ứng dụng ban đầu được thiết kế nhằm hỗ trợ việc chuyển dịch nhạc chữ nổi cho ứng dụng đọc nhạc SM Music Reader. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy ứng dụng có thể hữu ích cho người dùng cuối cũng như những nhà phát triển bên thứ ba. Nên đã quyết định thiết kế ứng dụng chạy độc lập với SM Music Reader. Thông tin thêm về SM Music Reader: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.saomaicenter.music.re…

Dịch nhạc với SM Music Reader:

 • Kiểm tra màn hình nổi đã được kết nối thành công.
 • Chạy SM Music Reader và mở một bản nhạc.
 • Ở màn hình bản nhạc, kích nhanh hai lần ở nội dung bản nhạc để mở menu ngữ cảnh.
 • Chọn Gửi ra SM Braille Viewer. Lúc này, kết quả dịch bản nhạc hiện tại sẽ được hiển thị trên màn hình nổi.

Lưu ý 1: Ứng dụng sẽ chuyển dịch phần nhạc hiện tại. Để chọn dịch phần nhạc khác khi bản nhạc có nhiều phần, chọn phần muốn dịch trong danh sách phần nhạc ở cuối màn hình bản nhạc. Xem hướng dẫn sử dụng SM Music Reader để biết thêm thông tin.

Lưu ý 2: chọn bảng dịch trong phần cài đặt chữ nổi từ menu chính của SM Music Reader để dịch các thành phần văn bản trong bản nhạc như têntác phẩm, tác giả,ca từ vvv. SM Music Reader không sử dụng bảng dịch được thiết lập trong SM Braille Viewer để dịch.

Dịch văn bản từ ứng dụng khác:

 • Kiểm tra màn hình nổi đã được kết nối thành công.
 • Ở màn hình ứng dụng như mở một trang web bằng trình duyệt Chrome, mở menu chính và chọn chia sẻ qua SM Braille Viewer. Hoặc, chọn mở tập tin văn bản với SM Braille Viewer. Hiện ứng dụng hỗ trợ mở và chuyển dịch các kiểu tập tin TXT, RTF, HTML, DOCX, PDF, Epub, BRF và BRL.
 • Nếu khi mở tập tin BRF hay BRL mà không thấy tùy chọn mở với SM Braille Viewer, có thể chọn mục Mở tập tin BRF trực tiếp từ màn hình chính của ứng dụng.

Lưu ý: chọn đúng bảng dịch cho nội dung văn bản muốn chuyển đổi ở màn hình chính SM Braille Viewer.

APIs: Dành Cho Nhà Phát Triển

SM Braille Viewer xây dựng sẵn cơ chế giao tiếp với ứng dụng bên thứ ba, cho phép nhận yêu cầu, chuyển dịch và gửi ra màn hình chữ nổi.

Vui lòng xem nhữngđoạn mã ví dụ sau để biết cách gửi yêu cầu ra SM Braille Viewer:

Intent = new Intent("org.saomaicenter.brailleviewer.request");

intent.setComponent(new ComponentName("org.saomaicenter.brailleviewer",

        "org.saomaicenter.brailleviewer.BrailleBroadcastReceiver"));

intent.setType("text/plain");

intent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, braille);

sendBroadcast(intent);

 

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin