Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Đây là các tư liệu phim ảnh về sự ra đời, các hoạt động và con người tại Trung Tâm Sao Mai.

  • CHƯƠNG 1: Mái ấm khiếm thị Bừng Sáng tại Tp. HCM

Những năm tháng tại Bừng Sáng (1994-1999)

Tại Bừng Sáng
Tại Bừng Sáng
  • CHƯƠNG 2: Đào tạo thế hệ người khiếm thị đầu tiên trở thành các nhà nghiên cứu và giáo viên Tin học

Dự án Tin học Bừng Sáng, 1999

Hai năm đào tạo (1999-2001)

Bung Sang Project's main sponsors
Các nhà tài trợ chính cho Dự án Bừng Sáng
  •  CHƯƠNG 3: Trung Tâm Tin Học Sao Mai 2001-2016 (từ năm 2014 được đổi tên thành Trung Tâm Hướng Nghiệp và Công Nghệ Trợ Giúp Cho Người Mù Sao Mai)

Những sự kiện đầu tiên Ngày hội công nghệ đổi mới Innovation Day, 2003; Giải thưởng Samsung, 2003; Hội thảo Công nghệ trợ giúp, 2004; Hội thi Tin học, 2008

Các lớp Tin học

26 phòng máy vi tính tại 23 tỉnh thành

Các giáo viên

Lớp nhạc và sản xuất âm thanh

Đào tạo hướng nghiệp

Lớp định hướng và di chuyển

Chương trình đào tạo Tin học cho phụ nữ khiếm thị (2003-2011)

Learning together Cùng nhau học
Cùng nhau học

Thư viện tiếp cận

Self Teaching 1 Audio book - Sách nói Tự học Anh ngữ 1
Sách nói Tự học Anh ngữ 1

DoudouLinux: Dự án Trung Tâm Sao Mai dành tặng trẻ em sáng mắt (2014-2016)

Logo Doudoulinux
Logo Doudoulinux

2001-2016: Kỷ niệm chặng đường 15 năm

International workshop held on 15 December 2016
Hội thảo quốc tế ngày 15/12/2016

-----------------------------------------------------------------------------

Trang thông tin các dự án của trung tâm

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin