Các giáo viên

Các giáo viên

Các giáo viên là trụ cột trong các hoạt động hàng ngày của trung tâm kể từ năm 2001. Các thầy cô giảng dạy và luôn tìm tòi để cập nhật những công nghệ mới. Một số thầy cô đã chuyển đến các tỉnh thành khác và thầy Bảo Vũ vừa mất vào tháng 1/2017. Chỉ có thầy Nguyễn Quang Thông (giáo viên tiếng Anh) là người sáng mắt và cô Phạm Thị Kim Thoa là người có thị lực kém.

 • Cô Phan Thúy Phượng

 • Cô Phạm Thị Kim Thoa

 • Thầy Nguyễn Thanh Sơn

 • Thầy Đặng Hoài Phúc

 • Thầy Dương Chí Hùng

 • Thầy Lâm Thanh Bình

 • Thầy Nguyễn Hoàng Bảo Vũ (1975-2017)

 • Thầy Nguyễn Khánh Quốc

 • Thầy Đặng Mạnh Cường

 • Thầy Nguyễn Tấn Huyến (giáo viên nhạc)

 • Thầy Nguyễn Mạnh Hùng (giáo viên kỹ năng mềm)

 • Thầy Nguyễn Quang Thông (giáo viên tiếng Anh)

Cô Phan Thúy Phượng
Cô Phạm Thị Kim Thoa
Thầy Nguyễn Thanh Sơn
Thầy Đặng Hoài Phúc (đứng)
Thầy Dương Chí Hùng
Thầy Lâm Thanh Bình
Thầy Nguyễn Hoàng Bảo Vũ (đứng)
Thầy Nguyễn Khánh Quốc
Thầy Đặng Mạnh Cường
Thầy Nguyễn Tấn Huyến (giáo viên nhạc)
Thầy Nguyễn Mạnh Hùng (áo trắng)
Thầy Thông (trái) và thầy Vũ Huy Phương (giáo viên trong dự án Bừng Sáng)

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin