Chương trình đào tạo tin học cho phụ nữ khiếm thị năm 2003-2011

Chương trình đào tạo tin học cho phụ nữ khiếm thị năm 2003-2011

Tháng 2/2003, chúng tôi bắt đầu một "chương trình đào tạo tin học cho phụ nữ khiếm thị" được thực hiện đến năm 2011, đào tạo kỹ năng sử dụng máy tính cho 41 phụ nữ và nữ sinh khiếm thị từ các trường khiếm thị tại TpHCM. Một số học viên đã sử dụng máy tính thuần thục và rồi trở thành giáo viên tin học cho người khiếm thị tại quê nhà của mình.

Cùng nhau đi

Sau khóa học, chị Như Thủy bắt đầu dạy học tại Hội Người Mù tỉnh Đồng Nai.

https://www.youtube.com/watch?v=NSmUERSmeVo

 

Sau khóa học, chị Phượng có nhiều năm giảng dạy cho các học viên khác trong "Chương trình đào tạo tin học cho phụ nữ khiếm thị".

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin