Dự án Việt hóa DoudouLinux (2014-2016)

Dự án Việt hóa DoudouLinux (2014-2016)

 

Dự án Việt hóa DoudouLinux (2014-2016) gồm biên dịch phần mềm giáo dục DoudouLinux và một số trang hướng dẫn trên website sang tiếng Việt là món quà chúng tôi dành tặng tất cả trẻ em Việt Nam sáng mắt. Xin tham khảo các bài viết trên website để biết thêm thông tin chi tiết.

Nhóm Việt hóa DoudouLinux làm việc, 2015
Tập huấn sử dụng DoudouLinux cho trẻ khuyết tật tại TT Bảo trợ trẻ em Long Hải, 2015
Các em tại TT Bảo trợ trẻ em Long Hải sử dụng DoudouLinux tiếng Việt, 2016

Chúng tôi khởi tạo dự án biên dịch phần mềm này với niềm tin mạnh mẽ rằng người khiếm thị có thể chủ động tham gia và đóng góp cho cộng đồng xã hội.

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin