Các lớp nhạc và sản xuất âm thanh

Các lớp nhạc và sản xuất âm thanh

Âm nhạc đóng vai trò quan trọng trong đời sống của người khiếm thị. Các lớp học nhạc và sử dụng phần mềm sản xuất nhạc là một phần không thể thiếu trong chương trình đào tạo của Sao Mai. Các giáo viên bao gồm: Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Tấn Huyến, Đặng Mạnh Cường và Đặng Hoài Phúc.

Thầy Nguyễn Văn Dũng dạy cách làm nhạc trên máy tính. Thầy Nguyễn Tấn Huyến dạy sử dụng các loại nhạc cụ.

Chúng tôi đã tổ chức một số buổi tập huấn cho người khiếm thị nhằm hướng dẫn biên soạn/biên tập/phối nhạc trên máy tính, chủ yếu bằng phần mềm Cakewalk Sonar. Chúng tôi cũng giới thiệu một số phần mềm phổ biến khác như Audacity. Các hướng dẫn này được thực hiện bởi các thầy Đặng Mạnh Cường và Đặng Hoài Phúc.

Một khóa tập huấn sử dụng phần mềm "Sonar" đã được thầy Phúc thực hiện tại Hà Nội năm 2012. Chúng tôi đã tài trợ cho khóa học và cung cấp trang bị cũng như máy tính để lắp đặt phòng thu âm và phòng học.

Lớp nhạc với thầy Nguyễn Tấn Huyến
Tập đàn piano
Tập piano và organ
Lớp học sản xuất âm thanh
Lớp học sản xuất âm thanh với thầy Phúc (đứng)
Khóa học sử dụng phần mềm Sonar tại Hà Nội năm 2012
Khóa học sử dụng phần mềm Sonar tại Hà Nội năm 2012
Khóa học sử dụng phần mềm Sonar tại Hà Nội năm 2012

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin