Lớp định hướng di chuyển

Lớp định hướng di chuyển

Đây là khóa tập huấn giúp người khiếm thị có được kỹ năng độc lập thông qua các kỹ năng định hướng di chuyển. Chúng tôi cũng hướng dẫn cho các tình nguyện viên sáng mắt cách sử dụng gậy khiếm thị và cách trợ giúp người khiếm thị dùng gậy. Khóa học do anh Nguyễn Mạnh Hùng phụ trách.

Hướng dẫn tình nguyện viên sáng mắt sử dụng gậy
Di chuyển ra ngoài và sử dụng gậy
Dẫn dắt người khiếm thị đi xuống cầu thang

Phim tư liệu về lớp định hướng di chuyển tổ chức tại Sao Mai năm 2014.

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin