26 phòng máy vi tính

26 phòng máy vi tính

Trong các dự án của mình, chúng tôi đã đến 23 tỉnh thành trên khắp cả nước và lắp đặt 26 phòng máy vi tính cho người khiếm thị, đồng thời cũng tập huấn cách sử dụng hiệu quả các trang bị này.

Hầu hết các phòng máy được tài trợ bởi nhiều dự án và tổ chức khác nhau như ONNET, ICEVI, Samsung và Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam.

Những phòng máy đầu tiên được lắp đặt tại Đồng Nai, An Giang, Bến Tre và Tây Ninh trong năm 2003-2004.

Các tỉnh thành được lắp đặt phòng máy trên bản đồ Việt Nam

 

Computer room in Danang
Computer room in Ha Tinh
Computer room in Thanh Hoa

Danh sách các phòng máy

 1. An Giang - Trường khuyết tật An Giang

 2. Sóc Trăng - Hội người mù Sóc Trăng

 3. Đồng Tháp - Hội người mù Đồng Tháp

 4. Bến Tre - Hội người mù Bến Tre

 5. Long An - Hội người mù Long An

 6. Tây Ninh - Trường khuyết tật Tây Ninh

 7. Đồng Nai - Hội người mù Đồng Nai

 8. Nha Trang, Khánh Hòa - Hội người mù Khánh Hòa

 9. Quảng Ngãi - Hội người mù Quảng Ngãi

 10. Quảng Nam - Hội người mù Quảng Nam

 11. Đà Nẵng - Hội người mù Đà Nẵng

 12. Quảng Trị - Trường khuyết tật Quảng Trị

 13. Hà Tĩnh - Hội người mù Hà Tĩnh

 14. Nghệ An - Hội người mù Nghệ An

 15. Thanh Hóa - Hội người mù Thanh Hóa

 16. Ninh Bình - Hội người mù Ninh Bình

 17. Nam Định - Hội người mù Nam Định

 18. Hà Nội - Hội người mù Việt Nam

 19. Hà Nội - Trung tâm phục hồi chức năng

 20. Thái Nguyên - Hội người mù Thái Nguyên

 21. Bắc Giang - Hội người mù Bắc Giang

 22. Tp. Hồ Chí Minh - Trường Đại học KHXH&NV

 23. Tp. Hồ Chí Minh - Trường Đại học Sư phạm

 24. Cần Thơ - Trường khuyết tật Cần Thơ

 25. Đà Nẵng - Trường khuyết tật Nguyễn Đình Chiểu Đà Nẵng

 26. Hải Dương - Hội người mù Hải Dương

 

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin