Giới Thiệu Thư Viện Sách Tiếp Cận Cho Người Khiếm Thị

Thư viện tiếp cận

Dự án bắt đầu vào năm 2006 được tài trợ bởi Samsung. Chúng tôi đã chuyển sách giáo khoa từ lớp 3 đến 12 thành các định dạng tiếp cận được cho người khiếm thị, bao gồm e-book, DAISY, và sách nói.

Sau đó, thông qua Dự án Hỗ trợ giáo dục sau phổ thông tài trợ bởi ICEVI (Hội đồng giáo dục thế giới cho người khiếm thị) và chương trình xây dựng năng lực hỗ trợ bởi Hiệp Hội Sách Tiếp Cận (ABC/WIPO), chúng tôi bắt đầu cung cấp các dịch vụ cho sinh viên khiếm thị đang theo học các chương trình đại học (sau phổ thông) và vẫn còn thực hiện công việc này cho đến nay.

Trên hệ thống của mình, chúng tôi có hơn 3.000 tài liệu bao gồm sách chuyên ngành, sách giáo khoa, handout (tài liệu đi kèm trong thuyết trình), bài học, sách tham khảo, v.v...

Bộ Giáo trình tự học Anh ngữ là sản phẩm được thực hiện trong một dự án của Sao Mai năm 2007, biên soạn bởi thầy Nguyễn Quang Thông - giáo viên tiếng Anh trong Dự án Bừng Sáng và trong những năm đầu tại Trung Tâm Sao Mai.

Ghé thăm trang thư viện sách tiếp cận của Sao Mai.

Thầy Nguyễn Quang Thông

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin