Những sự kiện đầu tiên

Những sự kiện đầu tiên

Các đoạn phim nói về:

  • Ngày hội Công nghệ đổi mới, 2003, được tổ chức bởi Trung Tâm Sao Mai để trình bày Dự án "Mạng lưới đào tạo tin học từ xa cho người khiếm thị"
  • Giải thưởng Samsung, 2003, cho dự án thành lập "Mạng lưới đào tạo tin học từ xa cho người khiếm thị".
  • Hội thảo Công nghệ trợ giúp, 2004, được tổ chức bởi Trung Tâm Sao Mai.
  • Hội thi Tin học, 2008, hội thi dành cho người dùng máy tính khiếm thị được tổ chức bởi Trung Tâm Sao Mai.

 

 

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin