Các tính năng mới của NVDA 2022.1

Ngày tạoT3, 06/21/2022 - 14:10

Tính năng mới của NVDA 2022.1, phát hành ngày 21/05/2022.

Bản phát hành này bao gồm các cải tiến quan trọng cho hỗ trợ UIA với MS Office. Với Microsoft Office 16.0.15000 và cao hơn trên Windows 11, NVDA mặc định sẽ dùng UI Automation để truy cập các tài liệu Microsoft Word. Điều này cung cấp một cải thiện hiệu suất vận hành đáng kể so với kiểu truy cập mẫu đối tượng cũ.

Cải tiến cho các trình điều khiển màn hình chữ nổi, bao gồm Seika Notetaker, Papenmeier và HID Braille. Nhiều lỗi trên Windows 11 cũng được khắc phục cho các ứng dụng như Calculator, Console, Terminal, Mail và bản biểu tượng cảm xúc (Emoji Panel).

eSpeak-NG và LibLouis đã được cập nhật, thêm các bản chữ nổi mới cho tiếng Nhật, Đức và Catalan.

Lưu ý:

 • Bản phát hành này không tương thích với các add-on hiện tại.

Tính năng mới

 • Hỗ trợ đọc chú thích trong MS Excel với UI Automation được bật trên Windows 11.
 • Trong các bản dựng gần đây của Microsoft Word thông qua UI Automation trên Windows 11, việc tồn tại các dấu trang, chú thích chính thức và không chính thức giờ đây đã được thông báo bằng tiếng nói và chữ nổi.
 • Tham số dòng lệnh mới --lang cho phép bỏ qua ngôn ngữ đã được cấu hình của NVDA.
 • NVDA giờ đây sẽ cảnh báo về các tham số dòng lệnh không xác định và không được dùng bởi bất cứ add-on nào.
 • Trong Microsoft Word truy cập qua UI Automation, NVDA giờ đây sẽ dùng mathPlayer để đọc và điều hướng qua các công thức toán của Office.
  • Để tính năng này hoạt động, bạn phải dùng Microsoft Word 365/2016 build 14326 trở lên.
  • Công thức của MathType cũng phải được chuyển thủ công thành công thức toán của Office Math bằng cách chọn mỗi công thức và chọn Equation options -> Convert to Office Math trong trình đơn ngữ cảnh.
 • Việc thông báo \(\) ""có chi tiết\(\) "" và phím lệnh được tích hợp để tóm lược các chi tiết liên quan đã được cập nhật để hoạt động trong chế độ focus.
 • Seika Notetaker giờ đây đã có thể tự nhận khi được kết nối qua USB và Bluetooth. (, )
  • Điều này có tác động đến các thiết bị: MiniSeika (16, 24 ô), V6 và V6Pro (40 ô)
  • Cũng đã hỗ trợ chọn thủ công cổng bluetooth COM.
 • Thêm lệnh để bật / tắt trình xem chữ nổi; chưa gán thao tác mặc định.
 • Thêm lệnh để bật / tắt đồng thời nhiều phím bổ trợ với một màn hình chữ nổi.
 • Hộp thoại từ điển phát âm giờ đây có thêm nút \(\) ""Xóa tất cả\(\) "" giúp xóa toàn bộ từ điển.
 • Thêm hỗ trợ cho Windows 11 Calculator.
 • Trong Microsoft Word với UI Automation được bật trên Windows 11, số dòng và số phần giờ đây có thể được đọc lên.
 • Với Microsoft Office 16.0.15000 và cao hơn trên Windows 11, NVDA mặc định sẽ dùng UI Automation để truy cập tài liệu Microsoft Word, cung cấp một cải thiện hiệu suất vận hành đáng kể so với kiểu truy cập mẫu đối tượng cũ.
  • Điều này bao gồm các tài liệu trong chính Microsoft Word, cũng như áp dụng cho việc đọc và soạn thư trong Microsoft Outlook.

Các thay đổi

 • Espeak-ng đã được cập nhật lên 1.51-dev commit 7e5457f91e10.
 • Cập nhật thư viện phiên dịch chữ nổi liblouis lên 3.21.0. (, )
  • Thêm bản chữ nổi mới: tiếng Nhật (Kantenji) chữ nổi văn học.
  • Thêm bản chữ nổi máy tính tiếng Đức 6 chấm mới.
  • Thêm bản chữ nổi tiếng Catalan cấp 1.
 • NVDA sẽ thông báo các ô được chọn và trộn trong LibreOffice Calc 7.3 và cao hơn. (, )
 • Cập nhật Unicode Common Locale Data Repository (CLDR) lên 40.0.
 • NVDA+Delete bàn phím số mặc định sẽ thông báo vị trí của con trỏ nháy hoặc đối tượng có focus.
 • NVDA+Shift+Delete bàn phím số thông báo vị trí con trỏ duyệt.
 • Đã thêm các lệnh mặc định để bật / tắt các phím bổ trợ cho các màn hình của Freedom Scientific
 • 'Hàng ngang' không còn được thông báo qua lệnh thông báo định dạng văn bản (NVDA+F).
 • Sẽ không còn thao tác mặc định cho lệnh kích hoạt mô tả dài.
 • Lệnh thông báo tóm lược chi tiết giờ đã có thao tác mặc định, NVDA+d.
 • NVDA cần được khởi động lại sau khi cài MathPlayer.

Sửa lỗi

 • Cửa sổ quản lý bộ nhớ tạm (Clipboard manager pane) sẽ không còn chiếm focus ngoài ý muốn khi mở một vài ứng dụng trong bộ Office.
 • Trên hệ thống đã được người dùng hoán đổi hai nút chuột trái phải, NVDA sẽ không còn mở trình đơn ngữ cảnh thay vì kích hoạt một thành phần trong các ứng dụng như trình duyệt web.
 • Khi di chuyển con trỏ duyệt qua phần cuối của một điều khiển dạng văn bản, như trong Microsoft Word với UI Automation, \(\) ""bottom\(\) ""(ở cuối) được thông báo một cách chính xác trong nhiều trường hợp.
 • NVDA có thể thông báo tên và phiên bản của ứng dụng dạng nhị phân được thiết lập cho system32 khi chạy trên các phiên bản 64-bit của Windows.
 • Cải thiện tính nhất quán của việc đọc thông tin đầu ra trong các chương trình terminal.
  • Lưu ý rằng trong vài trường hợp, khi chèn hay xóa kí tự ở giữa một dòng, kí tự phía sau dấu nháy có thể bị đọc lại.
 • MS word với UIA: việc di chuyển nhanh theo tiêu đề trong chế độ duyệt không còn bị kẹt ở tiêu đề cuối cùng của tài liệu, và cũng không còn tình trạng một tiêu đề được hiển thị hai lần trong cửa sổ danh sách các thành phần.
 • Trong Windows 8 trở lên, có thể lấy thông tin thanh trạng thái của File Explorer bằng thao tác chuẩn NVDA+end (desktop) / NVDA+shift+end (laptop).
 • Các tin nhắn mới trong cửa sổ trò chuyện của Skype for Business lại được đọc lên.
 • NVDA lại có thể giảm âm thanh khi dùng các bộ đọc SAPI5 trên Windows 11.
 • Trong Calculator của Windows 10, NVDA sẽ đọc nhãn cho thành phần trong lịch sử (history) và bộ nhớ (memory).
 • Các thao tác như cuộn (scrolling) và đưa theo (routing) lại hoạt động với các thiết bị của HID Braille.
 • Windows 11 Mail: sau khi chuyển focus giữa các ứng dụng, khi đọc một thư điện tử dài, NVDA bị kẹt lại ở một dòng trong thư.
 • HID braille: các thao tác kết hợp (ví dụ: khoảng trắng+chấm4) có thể thực hiện được trên màn hình chữ nổi.
 • Sửa lỗi nhiều hộp thoại cài đặt có thể được mở cùng lúc.
 • Sửa lỗi của vài màn hình chữ nổi Focus Blue Braille bị ngưng hoạt động sau khi bật lại máy tính từ chế độ ngủ.
 • 'Hàng ngang' không còn bị đọc lên khi tùy chọn 'đọc chỉ số trên và chỉ số dưới' được bật.
 • Trong Windows 11, NVDA sẽ không bị lỗi chặn không cho di chuyển trong bản biểu tượng cảm xúc (emoji panel) khi chọn chúng.
 • Khắc phục một lỗi làm cho NVDA đọc hai lần khi dùng Windows Console và Terminal.
 • Sửa lỗi trong vài trường hợp, không đọc được thành phần danh sách trong các ứng dụng 64 bit như REAPER.
 • Trong trình quản lí tải về của Microsoft Edge, NVDA giờ đây sẽ tự chuyển sang chế độ focus khi thành phần trong danh sách với tập tin tải về gần nhất có focus.
 • NVDA không còn làm cho các phiên bản 64-bit của Notepad++ 8.3 trở lên bị lỗi.
 • Adobe Reader không còn bị lỗi khi khởi động nếu đã bật chế độ bảo vệ của Adobe Reader.
 • Sửa lỗi khi chọn trình điều khiển của Papenmeier Braille Display làm cho NVDA bị lỗi.
 • Trong Microsoft word với UIA: số trang và các thông tin định dạng khác không còn bị đọc lên ngoài ý muốn khi di chuyển từ một bảng trống đến một ô có nội dung, hoặc từ cuối tài liệu vào nội dung có sẵn. (, )
 • NVDA sẽ không còn bị lỗi không đọc được tên trang và tự đọc khi một trang web được mở trong Google chrome 100.

NVDA không còn bị treo khi khôi phục cấu hình NVDA về mặc định của nhà sản xuất mà chế độ đọc phím lệnh đang bật.

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin

Blog khác