NVDA

Ngày tạo
Lượt xem

Tính năng mới của NVDA 2022.1, phát hành ngày 21/05/2022.

Blog khác

Ngày tạo
Lượt xem

Các cải tiến của bản phát hành này bao gồm cải thiện khả năng vận hành trong các phiên bản gần đây của Mozilla Firefox, đọc biểu tượng cảm xúc với tất cả các bộ đọc, thông báo trạng thái đã trả lời hay chuyển tiếp trong Outlook, thông báo khoảng cách của con trỏ đến lề của một trang trong Microsoft Word và sửa nhiều lỗi.

Blog khác

Ngày tạo
Lượt xem

Các cải tiến của bản phát hành này bao gồm khả năng tự nhận biết nhiều màn hình nổi, hỗ trợ các tính năng mới của Windows 10, bao gồm bảng nhập biểu tượng cảm xúc (Emoji input panel) và sửa nhiều lỗi.

Blog khác

Ngày tạo
Lượt xem

Cảm ơn bạn Nguyễn Văn Dũng đã chia sẻ loạt video hướng dẫn sử dụng NVDA. Tuy là phiên bản NVDA sử dụng trong loạt video này đã cũ nhưng chúng tôi hy vọng nó sẽ vẫn còn hữu ích cho những bạn mới bắt đầu với trình đọc màn hình NVDA.

Blog khác

Ngày tạo
Lượt xem

Một số tính năng nổi bật trong bản phát hành này là hỗ trợ sơ đồ cho Microsoft word và PowerPoint, hỗ trợ màn hình nổi mới là Eurobraille và bộ chuyển giao thức Optelec, hỗ trợ thêm cho màn hình nổi của Hims và Optelec, cải thiện hoạt động với Mozilla Firefox 58 và bản cao hơn, và nhiều tính năng mới khác.

Blog khác

Ngày tạo
Lượt xem

Sử dụng tính năng OCR trên Windows 10 với NvDA 2017.3 trở lên.

Blog khác

Ngày tạo
Lượt xem

Blog khác

Ngày tạo
Lượt xem

Add-on giúp NVDA đọc kí tự trong khi nhập mật khẩu.

Blog khác

Ngày tạo
Lượt xem

Blog khác

Ngày tạo
Lượt xem

Blog khác