Bộ Ký Hiệu Chữ Nổi Âm Nhạc

Ngày tạo
Lượt xem

Giới thiệu những quy tắc viết và ký hiệu chữ nổi cho các loại nhạc cụ dây, phím, bộ hơi.

Ch biên: Đng Hoài Phúc

Trung Tâm Vì Ngưi Mù Sao Mai

52/22 Huỳnh Thiện Lộc, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, HCM, Vit Nam.

Tel: +84-28-7302-4488

Email: info@saomaicenter.org

Website: www.saomaicenter.org

 

Bản quyền © thuộc Trung Tâm Hướng Nghiệp và Công Nghệ Trợ Giúp Cho Người Mù Sao Mai

 

Li nói đu

Vi mong mun cung cp đến các bn khiếm th hc/chơi nhc, giáo viên dy nhc cho ngưi khiếm th và nhng ngưi chuyn dch nhc ni mt b ký hiu âm nhc ni đy đ, chúng tôi đã tham kho, thu thp các d liu t b ký hiu âm nhc chun ca thế gii và đã biên tp, phát hành thành hai phn:

Phn 1: Chuyn Dch Nhc Ni, gm các hưng dn, hình nh minh ha cùng vi các ví d ký hiu ni.

Phần 2: S Tay Ký Hiu Nhc Ni, gm các ký hiu nhc ni dùng trong hu hết các loi nhc c.

 

Bên cnh đó, chúng tôi cũng đưa ra phương pháp ký âm cho các nhc c dân tc Vit Nam da trên s kết hp gia cách ký âm truyn thng và phương Tây.

Vi b tài liu này, chúng tôi hy vng s giúp các bn khiếm th, giáo viên và ngưi chuyn dch nhc ni xóa b nhng khó khăn trong vic tiếp cn vi ngun tài liu nhc cho ngưi khiếm th.

 

Ngun tham kho: Braille Authority of North America, New International Manual of Braille Music Notation.

 

Tải tài liệu về tại: SaoMai_Braille_Music_Codes_VN.zip

Sau khi bung nén, bạn sẽ tìm thấy:

  • Thư mục “Braille Music Fonts”. Để có thể xem ký hiệu nổi trên máy tính, bạn cần phải cài đặt hai phông trong thư mục này. Đứng tại tập tin phông, nhấn Application và chọn Install để cài đặt.
  • “Sao Mai Braille Music Guide for Transcribers”: tập tin chuyển dịch nhạc nổi. Gồm phần hướng dẫn, ví dụ cùng với hình minh họa.
  • “Sao Mai Braille Music Code Handbook Reference”: sổ tay ký hiệu nhạc nổi.
Blog tags