Tôi Tư Duy Tôi Thành Đạt

Tôi Tư Duy Tôi Thành Đạt

Tôi Tư Duy Tôi Thành Đạt

Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Braille All Contractions, Daisy Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Lao động – Xã hội
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2013
Coppy right NXB Lao động – Xã hội

 

Mục lục:

Lời giới thiệu.

Chương 1: Gặt hái từ tư duy nhìn xa trông rộng.

Chương 2: Kích hoạt tư duy tập trung

Chương 3: Thúc đẩy tư duy sáng tạo

Chương 4: Áp dụng tư duy thực tế

Chương 5: Tận dụng tư duy chiến lược

Chương 6: Khám phá tư duy triển vọng

Chương 7: Học hỏi từ tư duy phản chiếu

Chương 8: Thử thách tư duy số đông

Chương 9: Được lợi từ tư duy sẻ chia

Chương 10: Thực hành tư duy phóng khoáng

Chương 11: Dựa vào tư duy mấu chốt

Một vài suy nghĩ cuối