PROUST CÓ THỂ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI BẠN NHƯ THẾ NÀO

PROUST CÓ THỂ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI BẠN NHƯ THẾ NÀO

PROUST CÓ THỂ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI BẠN NHƯ THẾ NÀO

Tác giả: Alain de Botton
Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Braille All Contractions, Daisy Text, Epub
Ebook:
Miễn phí

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản NHÀ XUẤT BẢN TRI THỨC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2018
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN TRI THỨC

LỜI CẢM ƠN

Tôi muốn cảm ơn những người sau đây: Marie-Pierre Bay, Marina Benjamin, Nigel Chancellor, Jan Dalley, Caroline Dawnay, Dan Frank, Minna Fry, Anthony Gornall, Nicki Kennedy, Ursula Köhler, Jacqueline và Marc Leland, Alison Menzies, Albert Read, Jon Riley, Tanya Stobbs, Peter Straus và Kim Witherspoon. Tôi biết ơn sâu sắc Miriam Gross vì sự khích lệ của cô và một chuyên mục hằng tuần, về khả năng đọc duyệt bản in tinh tường của họ, tôi muốn cảm ơn Mair và Mike McGeever, Noga Arikha và, như mọi lần, Gilbert và Janet de Botton. Tôi biết ơn sâu sắc nhất John Amstrong, vì tình bạn của anh và hai năm trao đổi sâu sắc tuyệt vời; và Kate McGeever, người đã chịu đựng tôi trong suốt dự án viết sách này, và luôn luôn thú vị.

LỜI CẢM ƠN VỀ CÁC BỨC ẢNH

Cảm ơn thư viện ảnh của Barnaby, 201; Thư viện nghệ thuật Bridgeman, 28 (Louvre, Paris), 139 (Peter Willi, Musée, Marmottan, Paris), 186 (Louvre, Paris/Giraudon), 187 (Louvre, Paris/Giraudon); thư viện ảnh Mary Evans, 58; Hulton Getty Collection, 128; Simon Marsden, 200.