Những Câu Chuyện Về Lòng Quyết Tâm

Những Câu Chuyện Về Lòng Quyết Tâm

Những Câu Chuyện Về Lòng Quyết Tâm

Tác giả: Chưa rõ
Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản NHÀ XUẤT BẢN TRẺ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2004
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN TRẺ

Sách được tái bản lần thứ 3, do Lương Hùng dịch, có 70 trang và các nội dung sau:
Lời nói đầu
Người chim
Không có gì là không làm được nếu có lòng quyết tâm
Hãy thử lại
Thomas Alva Edison
Helen Keller
Người phụ nữ bại liệt trở thành một kỵ mã ở thế vận hội
Một sự lựa chọn
Marie Curie
Cậu bé thành tài nhờ học ké
Cô bé bán khoai đậu ba trường đại học