Học Thông Qua Thực Hành

Học Thông Qua Thực Hành

Học Thông Qua Thực Hành

Tác giả: Chưa rõ
Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Braille All Contractions, Daisy Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung Ương 3
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2002
Coppy right TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM MẪU GIÁO TRUNG ƯƠNG 3

Người dịch: CN. Trịnh Thị Kim Ngọc

Người hiệu đính: ThS. Lê Thị Vân Nga

TRƯỜNG CĐ MẪU GIÁO TW3

Lời nói đầu bản dịch tiếng Việt
Chương 1: Các kĩ năng xã hội
Chương 2: Chăm sóc bản thân
Chương 3: Định hướng và di chuyển
Chương 4: Các kĩ năng học tập cơ bản
Chương 5: Sống tự lập và các kĩ năng hướng nghiệp
Chương 6: Tiếp nhận các kĩ năng thông qua các hoạt động hàng ngày
Chương 7: Các mẫu
Chương 8: Thuật ngữ sử dụng trong tài liệu