HỌC THÔNG QUA THỰC HÀNH

HỌC THÔNG QUA THỰC HÀNH

HỌC THÔNG QUA THỰC HÀNH

Tác giả: Chưa rõ
Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2002
Coppy right Chưa rõ

HỌC THÔNG QUA THỰC HÀNH 
Tài liệu dành cho phụ huynh và những người chăm sóc trẻ em khiếm thị đa tật
Người dịch: Trịnh Thị Kim Ngọc
Người hiệu đính: ThS. Lê Thị Vân Nga
Hội người mù Ahmedabad và Viện nghiên cứu trẻ khiếm thị quốc gia
Dehradun - 2002
Lời nói đầu
Giới thiệu chung
Những hướng dẫn chung
Mục lục chương: Các kỹ năng xã hội
Giới thiệu các kỹ năng xã hội
Bảng liệt kê các kỹ năng xã hội
Các hoạt động liên quan đến các kỹ năng xã hội
Những hoạt động giải trí
Mục lục chương: Chăm sóc bản thân
Các kỹ năng chăm sóc cá nhân
Các vật dụng điều chỉnh mẫu
Bảng liệt kê các kỹ năng chăm sóc cá nhân
Các hoạt động chăm sóc cá nhân
Mục lục chương: Định hướng và di chuyển
Định hướng và di chuyển - Giới thiệu
Bảng liệt kê các kỹ năng định hướng và di chuyển
Các hoạt động liên quan đến kỹ năng định hướng và di chuyển
Mục lục chương: Các kỹ năng học tập cơ bản
Các kỹ năng học tập cơ bản - Giới thiệu
Bảng liệt kê các kỹ năng học tập cơ bản
Các hoạt động liên quan đến kỹ năng học tập cơ bản
Mục lục chương: Sống tự lập và các kỹ năng hướng nghiệp
Các kỹ năng sống tự lập - Giới thiệu
Bảng liệt kê các kỹ năng sống tự lập
Các hoạt động sống tự lập
Các hoạt động hướng nghiệp
Mục lục chương: Tiếp nhận các kỹ năng thông qua các hoạt động hằng ngày
Tiếp nhận các kỹ năng thông qua các hoạt động hằng ngày
Chủ đề: Tết - mẫu 1
Tết - Các kỹ năng học tập cơ bản
Tết - Nghệ thuật và thủ công
Chủ đề: Tết - mẫu 2
Viếng thăm những người khác
Rèn luyện kỹ năng nhận biết các động vật
Chủ đề: Phim ảnh
Đánh giá và ghi lại tiến bộ của trẻ đa tật
Bảng đánh giá và ghi lại tiến bộ của trẻ đa tật
Chương thuật ngữ sử dụng trong tài liệu
Lời cảm ơn