Giới Thiệu Giọng Đọc Vocalizer Expressive Tiếng Việt Với Jaws 2022

Ngày tạoT7, 03/12/2022 - 08:00

Giọng đọc tiếng Việt mới cho Jaws 2022

Ngày 22/02/2022, Freedom Scientific đã phát hành bản cập nhật của trình đọc màn hình Jaws 2022 (Jaws 2022.2202.38), có thêm giọng đọc tiếng Việt của Vocalizer Expressive. Cài vô thử thấy cũng có vài điểm thú vị nên làm hai video chia sẻ trải nghiệm. Ai quan tâm, mời xem / nghe thử tại:

Thông tin thêm:

Vocalizer là giọng đọc thương mại, chất lượng cao, được phát triển bởi Nuance Communications, Inc., hỗ trợ nhiều nền tảng, điển hình là Windows và Android. Trên Windows, bộ đọc này được biết đến là hoạt động được với Jaws và NVDA.
Người dùng NVDA sẽ phải bỏ ra một khoảng phí để mua các giọng đọc của bộ đọc này. Xem thêm (tiếng Anh) tại https://vocalizer-nvda.com/
Người dùng Jaws thì được dùng bộ đọc này miễn phí.
Hãy chia sẻ cảm nhạn của bạn về bộ đọc này với cộng đồng nhé!

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin

Blog khác