Jaws

Ngày tạo
Lượt xem

Blog khác

Ngày tạo
Lượt xem

Bản dịch các tính năng mới của Jaws 2018, ra mắt tháng 10/2017:

Blog khác

Ngày tạo
Lượt xem

Gần đây, Freedom Scientific (FS) đã liên tục tung ra hai phiên bản cập nhật cho Jaws 18.0. Dưới đây, xin lược dịch các cải tiên của hai phiên bản này. Hãy vào trang Downloads để tải phiên bản mới nhất của Jaws

Blog khác

Ngày tạo
Lượt xem

Blog khác