Clip Giới Thiệu Tính Năng Dịch Nhạc Chữ Nổi Mới Phát Triển Gần Đây

Ngày tạoT7, 05/20/2023 - 14:58

Tôi xin chia sẻ đến quý vị 2 clip do các đồng nghiệp nước ngoài, giới thiệu về một số chức năng nhạc chữ nổi do Sao Mai mới phát triển gần đây cho phần mềm Sao Mai Braille và Musescore.
1. Hu Haipeng,một nhạc sĩ khiếm thị và cũng là người chuyển dịch nhạc nổi, giới thiệu ngắn về việc sử dụng phần mềm Sao Mai Braille để dịch nhạc nổi.

2. Peter Jonas/đại sứ cộng đồng của Musescore và James Bowden/nhân viên kỹ thuật chữ nổi của RNIB,giới thei65u về chức năng dịch nhạc nổi trực tiếp khi soạn thảo và nhập nốt bằng 6 phím trên Musescore 4.

 

Xem video báo cáo đầy đủ của dự án DAISY Music Braille tại: https://dl.daisy.org/projects/musicbraille/SMW_Round_Table_DAISY_Music_…
 

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin

Blog khác