Tự kiểm tra, cập nhật NVDA add-on

Ngày tạo
Lượt xem

Thủ thuật giúp tự động kiểm tra, tải và cài đặt add-on cho NVDA.

Bạn dùng NVDA là trình đọc màn hình chính, và cảm thấy mệt mỏi khi phải tự kiểm tra và cập nhật các add-on mà mình ưa thích? Thật may mắn, đã có một add-on thay bạn làm việc đó.

Add-on có tên cập nhật add-on (add-on updater), viết bởi Joseph Lee, sẽ tự kiểm tra, tải về và cài đặt các add-on mới nếu có. Tải về tại https://addons.nvda-project.org/addons/addonUpdater.vi.html
Sau khi cài đặt add-on nói trên, để kiểm tra và cập nhật các add-on, vào trình đơn NVDA ->Công cụ ->Kiểm tra cập nhật add-on. Nếu có các bản cập nhật, một danh sách sẽ hiển thị với các thông tin về phiên bản hiện tại được cài đặt và phiên bản mới cho mỗi add-on. Dùng các phím mũi tên để di chuyển và khoảng trắng để chọn hay bỏ chọn các add-on có trong danh sách. Mặc định, tất cả add-on có cập nhật đều được chọn. Bấm Alt+C, hoặc dùng phím tab tìm và kích hoạt nút cập nhật các add-on. NVDA sẽ tự tải và cài đặt các cập nhật add-on. Khi hoàn tất quá trình cập nhật, bạn sẽ được yêu cầu khởi động lại NVDA, bấm Enter để khởi động lại chương trình, Vậy là xong việc!

Đây chỉ là những thông tin cơ bản mà tôi chia sẻ về việc tự động kiểm tra, tải và cài đặt các add-on của NVDA. Hãy đọc tài liệu hướng dẫn của add-on này để có thêm thông tin. Mong bài viết có ích cho bạn.