Phạm Trang (chị)

Chức vụ
Trưởng nhóm sản xuất tài liệu tiếp cận
Tổ chức
Ban Chuyên Môn

Chị Trang sinh năm 1978, đã tốt nghiệp ĐH kỹ thuật công nghệ. Chị đã tham gia dự án Tin Học Bừng Sáng 2001 với vai trò kỹ thuật viên.

Chị cũng đã làm việc ở Trung Tâm Sao Mai nhiều năm với vai trò kỹ thuật viên. Với nhiểu kinh nghiệm làm việc ở Trung Tâm Sao Mai, hiên tại chị phụ trách phần sản xuất sách

tiếp cận cho người khiếm thị.