1. Đặng Hoài Phúc (anh)

Chức vụ
Giám Đốc Điều Hành
Tổ chức
Ban Điều Hành

Anh Đặng Hoài Phúc sinh năm 1982 và bị mù hoàn toàn năm lên 9 tuổi do tai nạn mìn nổ vào năm 1991. Từ năm 1992 - 1998, anh theo học chữ nổi, âm nhạc tại cơ sở Cho Trẻ Khiếm Thị Bừng Sáng và hoàn tất chương trình phổ thông tại trường Nguyễn Chí Thanh. Anh theo học khóa trung cấp Piano cổ điển tại trường Âm Nhạc Sài Gòn (1995-2001), học chuyên ngành Ngữ Văn Anh tại ĐH Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn (khóa 99) và tham gia học khóa đào tạo giáo viên tin học nguồn cho người khiếm thị của dự án Tin Học Bừng Sáng (1999-2001).

Trong những năm 2000, anh cũng đã sáng tác và thu âm một số bài hát trong album Nụ tình ơi.

​​Anh tham gia dạy kèm và giảng dạy tin học cho Cơ Sở Bừng Sáng (1999-2007), làm việc cho Trung Tâm Sao Mai từ khi thành lập (2001) đến nay. Anh có hơn 13 năm (từ năm 2000) kinh nghiệm làm việc với người khiếm thị trong công tác đào tạo cũng như quản lý. Anh là người đã biên soạn bộ giáo trình tin học cho người khiếm thị đầu tiên ở Việt Nam, là người khởi sướng/thực hiện nhiều dự án tin học hiệu quả cho người khiếm thị như dự án Mạng Lưới Đào Tạo Tin Học Từ Xa, thư Viện Sách Nói Kỹ Thuật Số, bộ đọc tiếng Việt, từ điển nói DictTalk vvv.

Bên cạnh những công việc nghiên cứu, điều phối và quản lý tại Sao Mai, anh cũng đã tham gia những hoạt động quốc tế khác như đào tạo nâng cao cho các giáo viên đến từ các nước trong khu vực Đông Nam Á, điều phối viên dự án ONNET (Overbrook-Nippon Network on Educational Technology)/Hội Đồng Giáo Dục Thế Giới Cho Người Khiếm Thị (ICEVI) tại Việt Nam và tư vấn kỹ thuật khả năng tiếp cận cho chương trình đào tạo thạc sĩ chính sách công IDPP của đại học American; Ủy viên Chương trình Giải pháp Cộng đồng của Vụ Giáo dục và Văn hóa thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, từ tháng 8-12/2014.

Hiện anh là Giám Đốc Điều Hành của Trung Tâm Hướng Nghiệp và Công Nghệ Trợ Giúp Cho Người Mù Sao Mai.