GIÚP PHIÊN DỊCH NHỮNG PHẦN MỀM MIỄN PHÍ CỦA CHÚNG TÔI SANG NGÔN NGỮ BẢN ĐỊA CỦA BẠN

 

Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận nhỏ dành cho người mù ở Việt Nam và ngân sách cho các hoạt động của chúng tôi là rất giới hạn. Chúng tôi dựa vào các khoản đóng góp và tài trợ để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, bảo trì và phát triển các công cụ hỗ trợ mới. Tất cả dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi đều được cung cấp miễn phí cho người khiếm thị. Để có thêm thông tin, vui lòng xem trang giới thiệu về chúng tôi.

Chúng tôi mong muốn kêu gọi các tình nguyện viên giúp đỡ trong việc phiên dịch các phần mềm ứng dụng của chúng tôi sang ngôn ngữ bản xứ của các bạn để nó có thể trợ giúp cho nhiều người dùng khiếm thị trên thế giới hơn.

Bạn có thể gửi cho chúng tôi mẫu yêu cầu phiên dịch tại đây nếu đã có những  kinh nghiệm nhất định trong việc bản địa hóa phần mềm. Ngoài ra, bạn nên xem các liên kết liên quan bên dưới để có thêm thông tin về việc phiên dịch các chương trình của chúng tôi sang ngôn ngữ của bạn. Sau đó, vui lòng điền thông tin và gửi cho chúng tôi mẫu yêu cầu phiên dịch ở cuối bài viết  này.

Chúng tôi rất sẵn lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ bạn. Vui lòng gửi thư điện tử cho chúng tôi tại: tech@saomaicenter.org

Hướng Dẫn Dịch Phần Mềm Sao Mai

MẪU YÊU CẦU PHIÊN DỊCH

Vui lòng điền vào mẫu sau để gửi yêu cầu nhận các tập tin phiên dịch.

Which SM software you would like to help us translate?
A free rich-text editor and Braille translation tool on Windows platform.
A Braille translation engine for Android platform.
A free Android app to help the blind read sheet music
A free computer keyboard learning and practicing program on Windows platform.
Please visit our Software page and choose the application  for more information its features.

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin