Phiên Dịch Sao Mai Typing Tutor (Bản Windows)

Đọc bài kêu gọi giúp phiên dịch phần mềm Sao Mai sang những ngôn ngữ mới của chúng tôi tại đây!

Chúng tôi đã tạo ra một công cụ đơn giản SM Translator, giúp dễ dàng phiên dịch và quản lý các tập tin bản địa hóa. Tải công cụ SM Translator và các tập tin ngôn ngữ để bản địa hóa cho Sao Mai Typing Tutor tại đây.

Giải nén tập tin lên ổ cứng, bạn sẽ tìm thấy các tập tin sau:

 • SMTranslator.exe: công cụ quản lý phiên dịch.
 • SMTT.eng: tập tin nguồn bằng tiếng Anh (cho giao diện chính của Sao Mai typing tutor).
 • SMLB.eng: tập tin nguồn bằng tiếng Anh cho công cụ xây dựng bài tập (Lesson Builder).
 • SMUM.eng: tập tin nguồn bằng tiếng Anh cho công cụ quản lý người dùng (User Management).

Để dịch sang một ngôn ngữ giao diện người dùng mới cho chương trình Sao Mai Typing Tutor (SMTT), hãy làm theo các bước dưới đây:

 1. Chạy SMTranslator.exe.
 2. Chọn nút New, tìm đến tập tin nguồn để phiên dịch bằng tiếng Anh (SMTT.eng).
 3. Đặt cho nó một cái tên và ba kí tự là phần mở rộng cho tập tin ngôn ngữ của bạn. Ví dụ: Tên tiếng Anh là Vietnamese và ba kí tự của phần mở rộng là“vie”. Sau đó, chọn Ok.
 4. Con trỏ sẽ trở về cửa sổ chính của SMTranslator. di chuyển qua danh sách các chuỗi để phiên dịch, với mỗi chuỗi được hiển thị theo bốn cột phân loại (số thứ tự, chuỗi gốc (tiếng Anh), chuỗi đã dịch (Vietnamese) text ID (biến của chuỗi đó).

  Có bốn ô nhập liệu (Number, English, Your language và Text ID), giúp bạn có thể nhanh chóng tìm một chuỗi cụ thể.
 5. Dùng mũi tên để chọn một chuỗi. Tab tiếp theo hiển thị chuỗi gốc đầy đủ bằng tiếng Anh. Tab nhập liệu kế đó nữa là để bạn nhập phần phiên dịch.

  Bấm F2 khi dịch xong một chuỗi, hoặc Esc để hủy.
 6. Chọn nút Save khi bạn dịch xong. Nó sẽ tạo ra tập tin "SMTT.vie" trong cùng thư mục với công cụ SMTranslator.exe.
 7. Làm tiếp các bước 2-6 để phiên dịch cho các công cụ Lesson Builder và User Management.

Khi chọn save, SM Translator sẽ tạo ra một tập tin tương ứng cho ngôn ngữ dịch của bạn trong cùng thư mục, ví dụ “SMTT.vie”, “SMLb.vie” và “SMUM.vie”. Vui lòng gửi những tập tin hoàn tất này cho chúng tôi qua email: tech@saomaicenter.org

Để kiểm tra bản dịch với Sao Mai Typing Tutor:

 1. Copy các tập tin đã dịch như (SMTT.vie, SMLB.vie và SMUM.vie).
 2. Chạy hộp thoại Run (Windows+r), gõ: "%appdata%\SaoMai\SMTT\Lang" (không bao gồm dấu ngoặc kép). Sau dó, dán các tập tin ngôn ngữ đã chép ở bước 1.
 3. Chạy Sao Mai Typing Tutor, nhấn F5 mở hộp thoại cấu hình và chọn ngôn ngữ đã dịch của bạn.

Vài lưu ý quan trọng:

 1. Kí tự đặc biệt “&” được dùng để tạo phím tắt kết hợp với phím “Alt” cho tính năng đó. Vậy nên, bạn có thể bỏ nó đi hoặc chuyển nó tới trước  kí tự của ngôn ngữ mà bạn phiên dịch nếu muốn nó trở thành phím tắt.
 2. Văn bản với dấu % như “%s” nên được giữ nguyên. Tuy nhiên, bạn có thể di chuyển nó đến một vị trí thích hợp trong câu ở ngôn ngữ của bạn.
 3. Văn bản trong dấu ngoặc vuông nên được giữ nguyên.

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin