Phiên dịch Sao Mai Braille (bản Windows)

Đọc bài kêu gọi giúp phiên dịch phần mềm Sao Mai sang những ngôn ngữ mới tại đây!

Chúng tôi đã tạo ra một công cụ đơn giản SM Translator, giúp dễ dàng phiên dịch và quản lý các tập tin bản địa hóa. Tải công cụ SM Translator và các tập tin ngôn ngữ để bản địa hóa cho Sao Mai Braille tại đây.

Giải nén tập tin lên ổ đĩa, bạn sẽ tìm thấy các tập tin có phần mở rộng .uil (Ngôn Ngữ Giao Diện Người Dùng) và SMTranslator.exe (công cụ phiên dịch).

 

Phiên dịch các ngôn ngữ có sẵn

 1. Chạy SMTranslator.exe
 2. Chọn Open, chọn tập tin ngôn ngữ (ví dụ: French.uil) mà bạn muốn dịch các chuỗi chưa hoàn tất hay chỉnh sửa bản phiên dịch có sẵn. Mặc định, nó sẽ dùng tập tin “English (US).uil” làm tập tin ngôn ngữ nguồn.
 3. Con trỏ sẽ được đặt trong một danh sách có bốn cột: số thứ tự, chuỗi gốc (tiếng Anh), chuỗi phiên dịch và ID văn bản (biến được gán cho chuỗi đó).

  Dùng mũi tên để chọn chuỗi muốn dịch.

   Có bốn ô nhập liệu (Number, English, Your language và Text ID), giúp bạn có thể nhanh chóng tìm một chuỗi cụ thể dựa trên phân loại của chúng
 4. Tab kế tiếp là điều khiển có thuộc tính chỉ đọc (read-only) hiển thị toàn bộ chuỗi gốc bằng tiếng Anh đã được chọn từ danh sách. Tab kế đó nữa sẽ là ô nhập nội dung phiên dịch.

  Bấm F2 khi dịch xong một chuỗi, hoặc Esc để hủy.

  Con trỏ sẽ được đưa trở về danh sách các chuỗi phiên dịch.
 5. Tiếp tục làm cho đến khi hoàn tất phiên dịch, và chọn nút Save để lưu tập tin ngôn ngữ vừa dịch xong.

Khi hoàn tất, vui lòng gửi tập tin ngôn ngữ .uil qua thư điện tử cho chúng tôi tại: tech@saomaicenter.org.

Nếu muốn kiểm tra tập tin phiên dịch xem cách nó hiển thị trong  giao diện của Sao Mai Braille:

 1. Chọn nút Export từ cửa sổ SMTranslator. Điều này sẽ tạo ra một tập tin .lang trong cùng thư mục với tập tin .uil của bạn (ví dụ: French.lang).
 2. Sao chép tập tin .lang, mở hộp thoại Run (Windows+R), gõ: “%appdata%\SaoMai\SMB\Lang” (không có dấu ngoặc kép), rồi dán .lang vào thư mục này.
 3. Chạy SMB, vào Tools -> Options -> General, và ở thẻ language, chọn ngôn ngữ của bạn và bấm Enter.

 

Vài lưu ý quan trọng

 • Kí tự đặc biệt “&” được dùng để tạo phím tắt kết hợp với phím “Alt” cho tính năng đó. Vậy nên, bạn có thể bỏ nó đi hoặc chuyển nó tới trước  kí tự của ngôn ngữ mà bạn phiên dịch nếu muốn nó trở thành phím tắt.
 • Văn bản với dấu % như “%s” nên được giữ nguyên. Tuy nhiên, bạn có thể di chuyển nó đến một vị trí thích hợp trong câu ở ngôn ngữ của bạn.
 • Văn bản trong dấu ngoặc vuông nên được giữ nguyên.

 

Phiên dịch SMB ra ngôn ngữ mới

Thời điểm viết bài này, phiên bản SMB hiện tại có hơn ba nghìn chuỗi. để dịch sang một ngôn ngữ mới:

 1. Chạy SMTranslator.exe.
 2. Chọn nút New.
 3. Tìm tập tin ngôn ngữ gốc bằng tiếng Anh (“English (US).uil”). Tập tin này được nén trong cùng thư mục với công cụ SMTranslator.exe.
 4. Điền cả tên tiếng Anh và tên bản địa cho  ngôn ngữ phiên dịch mới rồi chọn Ok.
 5. Con trỏ sẽ trở về cửa sổ chính của SM Translator. Giờ bạn có thể bắt đầu phiên dịch!

Vui lòng xem phần Phiên dịch các ngôn ngữ có sẵn ở trên để có thêm thông tin.

 

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin