PHIÊN DỊCH CÁC ỨNG DỤNG ANDROID (SM MUSIC READER VÀ SM BRAILLE VIEWER)

 

SM Music Reader Banner

Đọc bài kêu gọi giúp phiên dịch phần mềm Sao Mai sang những ngôn ngữ mới của chúng tôi tại đây!

Chúng tôi sẽ dùng ứng dụng SM Music Reader cho Android làm ví dụ để hướng dẫn nhanh về phiên dịch bên dưới. Đây là ứng dụng Android đầu tiên, miễn phí và hoàn toàn tiếp cận giúp cả người mù và người sáng mắt đọc các bản nhạc. Bạn có thể tải SM Music Reader từ cửa hàng ứng dụng của Google.

PHIÊN DỊCH SM MUSIC READER

Vài lưu ý cho người phiên dịch:

  • Người phiên dịch phải quen thuộc với các thuật ngữ âm nhạc trong cả tiếng Anh và ngôn ngữ được dịch.
  • Phải lưu ở mã UTF-8.
  • Có thể dùng mọi trình soạn thảo văn bản hay công cụ phiên dịch. Trình soạn thảo miễn phí trên windows được khuyên dùng là Notepad++.

Trong tập tin XML ngôn ngữ gốc mà chúng tôi sẽ gửi sau khi nhận được mẫu yêu cầu phiên dịch của bạn;  chứa các chuỗi gốc bằng tiếng Anh. Sau đó, bạn cần phải dịch các chuỗi này ra ngôn ngữ bản xứ của bạn. Có ba loại thành phần: string (chuỗi), string-array (chuỗi mảng) và plurals (chuỗi số nhiều).

VÍ DỤ VỀ CÁC KIỂU CHUỖI

Chuỗi gốc bằng tiếng Anh:

<resources>

    <string name="menu_sheet_info">Sheet info</string>

    <string name="menu_accessibility_options">Accessibility options</string>

    <string name="menu_settings">App settings</string>

</resources>

Dịch sang tiếng Việt:

<resources>

   <string name="menu_sheet_info">Thông tin bản nhạc</string>

  <string name="menu_accessibility_options">Tùy chọn tiếp cận</string>

    <string name="menu_settings">Cài đặt ứng dụng</string>

</resources>

VÍ DỤ VỀ KIỂU CHUỖI MẢNG

Lưu ý: với kiểu chuỗi mảng này,  giữa các thẻ mở và đóng “item” sẽ có một cặp dữ liệu được ngăn bởi dấu gạch đứng (|). Bên trái dấu gạch đứng là khóa giá trị và bên phải là nội dung để dịch sang ngôn ngữ của bạn. Nếu không có nội dung được dịch ở bên phải, ứng dụng sẽ dùng giá trị ở bên trái. Vậy nên, có thể trong nhiều trường hợp bạn chỉ muốn giữ lại các thuật ngữ âm nhạc nguyên thủy bằng tiếng Anh thay vì dịch ra ngôn ngữ bản xứ của bạn.

Chuỗi gốc bằng tiếng Anh:

<resources>

  <string-array name="accidentals">

       <item>sharp|</item>

       <item>natural|</item>

       <item>flat|</item>

   </string-array>

</resources>

Dịch sang tiếng Việt:

<resources>

  <string-array name="accidentals">

       <item>sharp|thăng</item>

       <item>natural|bình</item>

      <item>flat|giáng</item>

   </string-array>

</resources>

KIỂU CHUỖI SỐ NHIỀU

Hiện tại, chúng tôi không có kiểu chuỗi này trong chuỗi gốc của mình. Vậy nên sẽ cập nhật cho bạn khi kiểu chuỗi này được dùng trong ứng dụng của chúng tôi.

MẪU YÊU CẦU PHIÊN DỊCH

Vui lòng điền vào mẫu sau để gửi yêu cầu nhận các tập tin phiên dịch.

Which SM software you would like to help us translate?
A free rich-text editor and Braille translation tool on Windows platform.
A Braille translation engine for Android platform.
A free Android app to help the blind read sheet music
A free computer keyboard learning and practicing program on Windows platform.
Please visit our Software page and choose the application  for more information its features.

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin