HOÀNG SA, TRƯỜNG SA LÀ MÁU THỊT VIỆT NAM

HOÀNG SA, TRƯỜNG SA LÀ MÁU THỊT VIỆT NAM

HOÀNG SA, TRƯỜNG SA LÀ MÁU THỊT VIỆT NAM

Tác giả: Nhiều tác giả
Chủ đề: Chính trị - Triết học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Thông Tin Và Truyền Thông
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2013
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Lời giới thiệu
Hoàng Sa và Trường Sa là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam mãi mãi không thể cắt rời
Bản đồ Trung Quốc năm 1904 không có Hoàng Sa, Trường Sa
Giá trị khoa học của hoàng triều trực tỉnh địa như toàn đồ
Dư luận sau khi tiến sĩ Mai Hồng trao tặng hoàng triều trực tỉnh địa như toàn đồ cho bảo tàng lịch sử quốc gia Việt Nam
Cơ duyên cho ông bản đồ
Chuyện bên lề về tấm bản đồ Trung Quốc
Lịch sử dạy ta qua những năm cổ, cúng tế dông linh binh lính Hoàng Sa, Trường Sa
Công cuộc bảo vệ biển đảo tổ quốc của thời các chúa Nguyễn
Lý Sơn đảo tiền đồn canh giữ Hoàng Sa, Trường Sa
Những người con đất Việt nặng lòng với biển đảo quê hương
Phụ lục
Lời cám ơn!