NHỮNG CÁCH GIẢI ĐỘC NHANH CHÓNG

NHỮNG CÁCH GIẢI ĐỘC NHANH CHÓNG

NHỮNG CÁCH GIẢI ĐỘC NHANH CHÓNG

Chủ đề: Y học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Lao Động
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2007
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG

 
Chương một: Đặt vấn đề
Chương hai: Các chất độc hại do cơ thể sinh ra và hệ thống tiêu giải chất độc của cơ thể
Chương ba: Giải độc qua sự khống chế ăn uống
Chương bốn: Tiêu độc qua sự vận động thể dục thể thao
Chương năm: Trừ bỏ những độc tố nguy hại tới tinh thần do sức ép gây ra
Chương sáu: Những cách tiêu độc tuỳ ý lựa chọn
Một đôi lời kết thúc cuốn sách
Lời cảm ơn