GỌI BÌNH YÊN QUAY VỀ

GỌI BÌNH YÊN QUAY VỀ

GỌI BÌNH YÊN QUAY VỀ

Tác giả: LÊ QUỐC NAM
Chủ đề: Y học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản NHÀ XUẤT BẢN TRẺ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2008
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN TRẺ

GỌI BÌNH YÊN QUAY VỀ
TỰ TRUYỆN CỦA LÊ QUỐC NAM
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA TÂM THẦN
Lời nói đầu
Chương 1: Lựa chọn
Chương 2: Những câu chuyện về bệnh nhân
Chương 3: Trầm cảm
Chương 4: Xa lánh và miệt thị
Chương 5: Những nỗi đau
Chương 6: Những chuyến đi
Chương 7: Về tình yêu
Chương 8: Những người thầy
Chương 9: Bạo lực và lệch lạc tình dục
Chương 10: Những bệnh nhân " thời  thượng"
Chương 11: Nhân cách bệnh
Chương 12: Vệ sinh tâm thần
Chương 13: Tản mạn về nghề nghiệp
Chương cuối: Bệnh tâm thần và tôi
Lời cuối sách
Lời bạt
Lời cám ơn