Nhà Quản Trị Thành Công

Nhà Quản Trị Thành Công

Nhà Quản Trị Thành Công

Tác giả: Peter F. Drucker
Chủ đề: Quản lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Braille All Contractions, Daisy Text, Epub
Ebook:
Miễn phí

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản NHÀ XUẤT BẢN TRẺ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2008
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN TRẺ

LỜI GIỚI THIỆU

CÁI GÌ TẠO NÊN MỘT NHÀ QUẢN LÝ HIỆU QUẢ?

(PETER F. DRUCKER)

Một người làm việc hiệu quả không nhất thiết phải là lãnh đạo, hay phải có phẩm chất của một nhà lãnh đạo. Harry Truman chẳng có một chút phẩm chất lôi cuốn, hấp dẫn nào, song ông ta vẫn là một trong những tổng thống hiệu quả nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Tương tự như vậy, vài CEO (giám đốc điều hành) giỏi nhất của các tổ chức kinh tế và tổ chức phi lợi nhuận mà tôi đã từng gặp đều không phải là những nhà lãnh đạo điển hình. Họ có những cá tính, thái độ, giá trị, điểm mạnh và điểm yếu rất đa dạng. Họ có thể là người hướng ngoại hay hướng nội, dễ tính, cởi mở hay khó gần, rộng rãi hay keo kiệt v.v...

Cái khiến họ trở nên có hiệu quả chính là việc những người này tuân thủ tám thực hành sau đây:

Họ hỏi “Cái gì cần phải làm?”
Họ hỏi “Điều gì là đứng đắn cho tổ chức?”
Họ xây dựng kế hoạch hành động.
Họ chịu trách nhiệm về các quyết định.
Họ tập trung vào các cơ hội hơn là các vấn đề.
Họ tổ chức các cuộc họp, tranh luận hiệu quả.
Họ suy nghĩ và nói “chúng ta” hơn là “tôi”
Hai thực hành đầu tiên cho họ những kiến thức cần thiết. Bốn thực hành tiếp theo giúp họ chuyển những kiến thức đó thành hành động hiệu quả. Hai thực hành cuối cùng đảm bảo rằng cả tổ chức của họ cảm thấy mọi ngươi đều có trách nhiệm với công việc.