Cú Hích

Cú Hích

Cú Hích

Chủ đề: Quản lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Braille All Contractions, Daisy Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP TP.HCM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2017
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP TP.HCM

​​​​​​Giới thiệu

Phần I: CON NGƯỜI VÀ ECON

Chương 1: Định kiến và Sự ngớ ngẩn

Chương 2: Chống lại cám dỗ

Chương 3: Tâm lý bầy đàn

Chương 4: Khi nào chúng ta cần một cú hích?

Chương 5: Kiến trúc lựa chọn

Phần II: TIỀN BẠC

Chương 6: “Ngày mai còn tiết kiệm nhiều hơn”

Chương 7: Đầu tư chất phác

Phần III: SỨC KHỎE

Chương 8: Thuốc bán theo toa

Chương 9: Cách nào để tăng số lượng người hiến tạng?

Chương 10: Hãy cứu lấy hành tinh chúng ta!

Phần IV: QUYỀN TỰ DO

Chương 11: Tăng quyền lựa chọn giáo dục

Chương 12: Nên chăng buộc bệnh nhân mua vé số?

Phần V: SỰ MỞ RỘNG VÀ NHỮNG Ý KIẾN TRÁI CHIỀU

Chương 13: Những cú hích đáng ghi nhớ

Chương 14: Những ý kiến trái chiều

Chương 15: Lựa chọn tối ưu