101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Để Giúp Các Em Trưởng Thành

101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Để Giúp Các Em Trưởng Thành

101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Để Giúp Các Em Trưởng Thành

Tác giả: Ngọc Linh
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Giải trí
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản THẾ GIỚI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2016
Coppy right Nhà xuất bản thế giới

Sách có 175 trang và có những nội dung sau:
Phần 1: Truyện nàng tiên ốc
Phần 2: Truyện người con nuôi
Phần 3: Vua sư tử
Phần 4: Truyện bãi vọng nương
Phần 5: Truyện đôi tiên đồng ngọc nữ
Phần 6: Truyện ếch ngồi đáy giếng
Phần 7: Truyện đánh trận trên giấy
Phần 8: Truyện một bước lên mây