Gieo Mầm Tính Cách Tử Tế

Gieo Mầm Tính Cách Tử Tế

Gieo Mầm Tính Cách Tử Tế

Tác giả: Hà Yên
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Giải trí
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản NHÀ XUẤT BẢN TRẺ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2014
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN TRẺ

Sách do Võ Thị Hoài Phương và Đỗ Xuân Việt minh họa, có 84 trang và những nội dung sau:
Lời giới thiệu
Gói quà của người không quen biết
Cùng chơi
Chợt hiểu
Bạn tốt
Chuột nhắt và sư tử
Một cử chỉ đẹp
Đổi chỗ
Tô mì nóng của người lạ
Chiến thắng
Kỷ niệm ở rạp xiếc
Tính lầm
Ly sữa nóng