Gieo Mầm Tính Cách Công Bằng

Gieo Mầm Tính Cách Công Bằng

Gieo Mầm Tính Cách Công Bằng

Tác giả: Hà Yên
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Giải trí
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản NHÀ XUẤT BẢN TRẺ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2016
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN TRẺ

Sách do Hoài Phương minh họa, có 80 trang và có những nội dung sau:
Làm sao chia một chiếc bánh
Hạt giống tốt cho đời
Anh trai và em gái
Cáo và cò
Ai được ăn bánh
Tiếng vọng rừng sâu
Sức mạnh của câu chuyện
Tranh nhau con hàu
Martin Luther King
Hoa sen trong giếng ngọc
Ếch và ốc sên
Thằng cục cưng